Esther Bloemenkamp

Esther Bloemenkamp - Beeld: Marc van Opstal

Stem mij als #3 de raad in!

  • 55 jaar
  • Valkenswaard
  • Wemeldinge

Ik draag graag bij de komende jaren aan een mooi, groen en onderling verbonden Kapelle!

Sinds een jaar of 12 woon ik samen met mijn man en zoon in Wemeldinge. De eerste 11 jaar waren vrij hectisch met een jonge zoon en een eigen horeca-onderneming (hotel Wemeldinge), maar zeker leuk.

In deze tijd heb ik een korte introductie in de gemeentepolitiek gekregen van toenmalig burgemeester Stapelkamp. De gemeenteraad leek me toen al een goede manier om mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Op dat moment was het echter nog te druk in mijn leven om hierop echt actie te ondernemen.

In de afgelopen 2 jaar is er meer rust gekomen in mijn leven onder andere door de verkoop van ons hotel. Ik zou daarom de komende jaren graag in de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het versterken van onze mooie gemeente.

Mijn motivatie hierbij is om prettig leven en werken in onze gemeente voor alle inwoners mogelijk te (blijven) maken, nu en in de toekomst.

Ik denk dat hiervoor nodig zijn:
– verbondenheid met elkaar en met de gemeente
– natuur
– goede woningen
– voldoende winkels en horeca
– culturele en sportieve faciliteiten

Het fijne van Kapelle is dat we in een mooie groene (/blauwe) omgeving wonen. Daarbij heeft Kapelle voldoende faciliteiten in de (omgeving van de) gemeente om het leven aangenaam te maken en zijn de dorpen klein genoeg om ons als buren met elkaar verbonden te voelen en ons echt betrokken te voelen bij ons dorp.

Dit fijne wonen wil ik graag in stand houden. Maar hierbij zijn er ook uitdagingen. Groen, voldoende faciliteiten, tijdgebrek , toerisme en verbondenheid staan soms met elkaar op gespannen voet.

Mijn aandachtpunten zullen de komende jaren daarom zijn:
* Meer woningen die aansluiten bij de vraag van starters en alleenstaanden;
* Beter en flexibeler wonen in samenspel met ondernemen en toerisme. Toerisme en nieuwe ondernemingen moeten bijdragen aan het welzijn, de natuur en de voorzieningen en zeker niet ten koste gaan van het fijne wonen en leven in de gemeente.;
* Versterken van verbondenheid van inwoners bij hun dorp en gemeente. Denk aan het ondersteunen van (de vrijwilligers van) de verenigingen en van dorps- en buurt activiteiten;
* Welzijn is breder dan welvaart. Denk aan belang van natuur, bewegen, contacten met anderen, zingeving en gezondheid. De plannen van de gemeente moeten hieraan bijdragen.
*Samenwerking met omliggende gemeenten onder andere om faciliteiten te bieden.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Kapelle is een mooie, groene gemeente met over het algemeen tevreden inwoners. Maar kansen zijn er zeker:
* Woningen flexibeler bewoonbaar maken en meer nieuwe woonvormen die beter aansluiten bij de vraag (starters, alleenstaanden);
* Wonen in het groen versterken en behouden, door meer groen in de wijken en door meer milieuvriendelijke kleinschalige woonvormen in het buitengebied te stimuleren;
* De toeristische functie van de gemeente kan versterkt worden, ook om het faciliteitenniveau te behouden of te vergroten, maar…het toerisme mag niet ten koste gaan van de verbondenheid en leefbaarheid in de dorpen. Dit betekent dat we kritisch moeten kijken naar de bijdrages van het toerisme aan het welzijn van de inwoners (en zeker niet alleen naar het welvaartsaspect). Creatief zoeken naar win-win situaties;
* Verbondenheid tussen inwoners versterken door:
– meer betrokkenheid bij plannen voor de gemeente;
-meer ondersteuning van het verenigingsleven en dorps activiteiten.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Rol van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging moet versterkt worden & meer betrokkenheid van inwoners bij plannen;
  • Welvaart is slechts 1 aspect van welzijn waarop gestuurd moet worden, daarnaast sturen op natuur, contacten tussen inwoners, zingeving, gezondheid en bewegen;
  • Meer ondersteuning voor (vrijwilligers van )verenigingen en dorps- en buurtactiviteiten om verbinding binnen dorpen te vergroten.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Dat is absoluut het strand van Wemeldinge. Heerlijke plek om de hond uit te laten en uit te waaien.