Beter bestuur en samenwerken

Om maatschappelijke problemen aan te pakken en mensen te helpen om het maximale uit zichzelf te halen is een krachtig, effectief, betrokken en rechtvaardig bestuur nodig.

Daarom moeten we aan de ene kant steeds meer regionaal opereren om regionale problemen aan te pakken, zoals de energietransitie, woningnood of de zorg.
Daarnaast zullen we de lokale samenhang moeten versterken op dorpsniveau en lokale dorpsvisies opstellen om lokale problemen aan te pakken. Omdat goed bestuur niet kan zonder een goede democratie, zullen we ook moeten kijken hoe we de democratie regionaal en lokaal kunnen versterken, bijvoorbeeld door een regionale raad of meer lokale participatie of budgetten.
Tegelijkertijd zullen we dan ook de discussie met elkaar aan moeten gaan of de democratische vertegenwoordiging op het huidig gemeentelijk niveau nog wel de beste manier is om de regionale en lokale democratie in te vullen.

En we moeten kijken naar manieren om de rol van de raad te versterken, door meer mogelijkheden te geven om pro-actief te sturen. En door ook de Rekenkamer te versterken, bij voorkeur regionaal. Door de bestuurscultuur met elkaar onder de loep te nemen.

Het bestuur wordt ook verbeterd door meer aandacht te geven aan de digitale wereld, door meer te gaan sturen op maatschappelijke effecten en welzijn, door de democratie te vernieuwen waar mogelijk, en door Europees te kijken.

Als D66 willen we dat iedereen meedoet, dus we willen meer aandacht voor eenzaamheidsbestrijding, verenigingen, LHBTI’s, nieuwe Nederlanders, en het verenigingsleven versterken.