Veiligheid

Het bestuur wordt ook verbeterd door meer aandacht te geven aan de digitale wereld.

Digitale Veiligheid

Elk jaar verwerkt de gemeente, al dan niet via Gemeenschappelijke Regelingen, meer en meer digitale gegevens van burgers. Steeds grotere datasets zijn het gevolg. Deze schaalvergroting vereist een uiterst zorgvuldige omvang met de risico’s die verbonden zijn aan digitale opslag en gebruik van algoritmes.
D66 wil dat de gemeente (liefst in regionaal verband) onderzoekt hoe veilig en privacygevoelig de gebruikte ICT is, hoe algoritmes gebruikt worden en hoe we veiligheid in de toekomst maximaliseren. Een algoritmeregister is hier een onderdeel van.
D66 wil dat de gemeente investeert in het op orde brengen van de gemeentelijke datasystemen zodat deze voldoende beveiligd zijn om lekken en hacken te voorkomen, privacy te waarborgen en oneerlijke of discriminerende handelingen te voorkomen.