Goed wonen, werken en leven

De kernambitie van de gemeente Kapelle is volgens het Strategisch Kompas, dat door participatie van veel inwoners is opgesteld: “Kapelle is een aantrekkelijke, groene woongemeente voor iedereen , waar ondernemers en inwoners bijdragen aan het woongenot”

Dat betekent in ieder geval dat er voor iedereen voldoende woningen zijn, zowel voor starters als doorstromers als nieuwe Nederlanders. Om dit te bereiken zullen we flexibel moeten zijn met bouwen en wonen, en zeker in Wemeldinge moeten we kijken hoe toerisme en goed wonen en leven met elkaar combineren.
Goed wonen is ook duurzaam wonen, in een groene gezonde wijk.

Goed leven betekent ook gezond en prettig leven. Dus veel aandacht voor een gezonde omgeving, thuis, op school, als je sport of waar dan ook. En mensen een gezonde en rijke basis bieden, zowel fysiek als geestelijk, met een grote rol voor onderwijs, zorg (zeker jeugdzorg) en kunst en cultuur. De meeste zaken hiervan zullen we regionaal moeten aanpakken, maar lokaal zullen we bijvoorbeeld op een gezonde brede school in Wemeldinge inzetten.

Tenslotte moeten we kijken hoe inwoners goed kunnen werken in onze gemeente, waarbij onze ondernemers ook bijdragen aan het woongenot. Via aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen willen we dit bevorderen.