Werk en ondernemen

Ook moeten we kijken hoe inwoners goed kunnen werken in onze gemeente, waarbij onze ondernemers ook bijdragen aan het woongenot. Via aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen willen we dit bevorderen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

D66 Kapelle ziet ondernemers als medestanders in maatschappelijk verantwoorde en sociale verbeteringen en wil daarom extra aandacht voor ondernemers die zich hiervoor inzetten. Bijvoorbeeld door een gemeentelijke prijs uit te reiken voor de beste Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming.
De gemeente moet plaatselijke ondernemers zoveel mogelijk stimuleren om hun bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzame energie, optimaal beperken van energieverbruik en het hergebruik van afval (circulaire economie). Gebruik van de Sustainable Development Goals (SDG’s) door bedrijven kan hierbij helpen en moet daarom door de gemeente aangemoedigd worden.
Ook binnen de gemeente zelf moet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de norm worden, bijvoorbeeld bij de inkoop.