Samenvatting

D66 Kapelle ziet grote uitdagingen liggen. Van het vinden van goede woonruimte tot wereldwijde ontwikkelingen zoals klimaatverandering.
Wij willen kansen voor iedereen in een duurzame en groene wereld.
Dit is wat D66 Kapelle voor jou wil bereiken:

• Meer en duurzame betaalbare woningen
• Flexibeler bouwen en wonen
• Gezonde leefomgeving en gezonder leven
• Sterke basis via onderwijs, sport, kunst en cultuur en goede zorg
• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Haven Wemeldinge

• Meer bos, en meer groen in en buiten bebouwde kom
• Hulp bij verduurzamen woning en bedrijf
• Energiebesparing en versnelde transitie naar duurzame energie
• Minder afval en meer hergebruik
• Meer inzetten op elektrisch rijden, fiets en deelauto’s

Bloemen

• Versterken dorpsidentiteiten en lokale participatie
• Regionale vraagstukken regionaal aanpakken
• Discussie over volksvertegenwoordiging op gemeenteniveau
• Sturen op mens en maatschappij
• Meer sturen vanuit de raad
• Iedereen doet mee

Inspraak