Iedereen doet mee

Als D66 willen we dat iedereen meedoet, dus we willen meer aandacht voor eenzaamheidsbestrijding, verenigingen, LHBTI’s, nieuwe Nederlanders, en het verenigingsleven versterken.

LHBTI

Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn in Kapelle, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. Deze vrijheid van LHBTI’s is niet vanzelfsprekend.
D66 maakt zich sterk voor de vrijheid en veiligheid van iedereen die kleur geeft aan onze stad. Daarom moet er meer voorlichting op scholen gegeven worden over homoseksualiteit en mensen die niet in het ‘standaard plaatje’ passen, en actief het gesprek aangegaan worden met kerken waar LHBTI’s niet zichzelf kunnen zijn, . Het zelfmoordpercentage onder LHBTI’s ligt hoger dan voor cisgender hetero’s. Hiervoor moet meer aandacht komen.
En D66 wil dat op Coming Out Day de regenboogvlag bij het gemeentehuis uitgehangen wordt.

Jongeren

D66 is optimistisch over de toekomst. Wij geloven in de jongeren van nu: in hun talenten, in hun doorzettingsvermogen en in hun aandacht voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Wij willen investeren in de jongeren in onze gemeente.
Zaken die D66 wil aanpakken zijn: het horen van de mening van jongeren bij politieke besluiten, het toevoegen van goedkope woonruimte, en het vergroten van voorzieningen en vermaak. En met onze inzet op duurzaamheid en gezonde leefomgeving zorgen we ervoor dat jongeren in de toekomst niet met een onhoudbaar klimaatprobleem of slechte gezondheid te maken krijgen.
Betreffende het horen van de mening van jongeren willen we ook in het geval van een lokaal referendum de kiesleeftijd naar 16 jaar terugbrengen.
In Zeeuws verband moet meer aandacht komen voor de oorzaken van de groeiende kosten in de jeugdzorg en onderzoek hoe we dit kunnen voorkomen.

Eenzaamheid

D66 wil dat iedereen mee kan doen en wil daarom zeker eenzaamheid tegengaan.
Eenzaamheid komt het meest voor bij ouderen, maar in toenemende mate ook bij jongeren.
D66 wil dat er actief beleid komt om eenzaamheid tegen te gaan en mensen helpen om met elkaar in contact te komen, of een goede maatschappelijke invulling te vinden voor hun leven.
Naast de aandacht voor ouderen wil D66 extra aandacht, onderzoek en acties betreffende eenzaamheid bij jongeren.

Verenigingen versterken

Kapelle heeft talrijke verenigingen en organisaties, zowel in sport, cultuur als in het sociale domein.
Zij vormen de sociale infrastructuur van onze samenleving.
D66 wil dan ook dat deze verenigingen en organisaties een goede ondersteuning krijgen, door bijvoorbeeld vrijwilligers extra beloningen te geven.
D66 is voorstander van een onderzoek naar de staat van het verenigingsleven in de gemeente (of De Bevelanden), zeker gezien de veranderende maatschappij met veel meer digitale samenhang en organiseren van activiteiten. Daardoor zie je ook bij de jeugd een verandering met afnemende belangstelling voor de wellicht ouderwetse organisatie van verenigingen.
Verder zie je dat lokale verenigingen het soms moeilijker krijgen, omdat mensen steeds meer regionaal kijken voor ontspanning en samenhang.
Een onderzoek naar de staat van verenigingen en adviezen hoe dit te verbeteren kan helpen om het bloeiende verenigingsleven sterk te houden.

Nieuwe Nederlanders

D66 is een voorstander van het goed opvangen en huisvesten van asielzoekers, statushouders en arbeidsmigranten. Asielzoekers moeten menselijk opgevangen worden, statushouders hebben sinds hun status dezelfde rechten als andere Nederlanders, en arbeidsmigranten dragen in belangrijke mate bij aan onze economie.
Beleid over huisvesting moeten we vooral Bevelands of Zeeuws afspreken, waarbij de gemeente Kapelle minimaal een evenredig deel voor zijn rekening neemt, al dan niet via huisvesting in onze gemeente of door bijdrage aan opvang in andere Bevelandse gemeentes.
Goede integratie moet actief ondersteund worden. Daarom zijn wij ook voorstander van brede (opvangst)centra voor alle migranten, waar statushouders, arbeidsmigranten, asielzoekers. expats en inwoners met een migratie-achtergond terecht kunnen
Deze centra kunnen ook op het gebied van cultuur, werk, educatie en integratie extra bieden.