Reactie D66 op moties van andere fracties

Tijdens de Algemene Beschouwingen van 2021 hebben de andere fracties diverse moties ingediend. Hieronder staat hoe D66 deze verschillende moties beoordeeld heeft.

Motie VVD Hondenbelasting

Betreffende de hondenbelasting ben ik het eens met VVD dat het raar is dat een groot deel naar de algemene middelen gaat. Tegelijkertijd zijn er nog wel klachten over hondenpoep, en hebben hondeneigenaren maar weinig plekken waar ze officieel de honden mogen uitlaten. Dus het zou niet slecht zijn om toch geld te hebben voor maatregelen. En dan is hondenbelasting toch acceptabel omdat de vervuiler dan betaalt.  Kortom ik ben het er niet mee eens om de hondenbelasting helemaal af te schaffen, maar ik zou het wel terecht vinden dat het tarief meer in lijn komt met de werkelijke uitgaven. En ik zou dus een voorstander zijn van meer maatregelen en meer uitgaven, waarbij we stukken groen waar bijvoorbeeld kinderen spelen veel duidelijker nog verbieden en handhaven, terwijl we tegelijkertijd veel meer groenstroken aanwijzen waar honden gewoon wel uitgelaten mogen worden. En als we die laatste groenstroken dan ook nog eens minder maaien dan krijg je ook minder klachten over hondenpoep.

Motie SGP inflatie OZB
Motie CU korting gemeentelijke lasten

De moties van SGP en CU neem ik even samen:
Ik denk dat het goed is om de inwoners ook direct mee te laten profiteren van de goede financiële cijfers en de inflatie te beperken. De vraag is dan of je het via de OZB wat SGP voorstelt of via een algemene korting doet zoals CU voorstelt. Het voorstel van de SGP geeft relatief meer voordeel aan huiseigenaren en dat zijn niet de mensen die het slechtste af zijn op dit moment. Tegelijkertijd hoor ik wel van de wethouder dat het voorstel van SGP waarschijnlijk neutraal in de begroting kan terwijl het voorstel van CU, dat wel eerlijker iedereen laat profiteren, wel een paar ton extra kost. Samengevat zal ik toch voor het voorstel van de SGP stemmen.
Overigens vind ik de beste manier om de gemeentelijke lasten aan te pakken is om nu eens echt stappen te gaan zetten om de afvalstoffenheffing omlaag te brengen door maatregelen die de hoeveelheid afval omlaag brengen, met name het restafval. Dus meer focus op circulaire economie, restafval ontmoedigen, afval scheiden stimuleren, en afval vermijden nog meer stimuleren.

Motie GB plafond sociaal domein

Ik kan hier kort over zijn: volgens mij kan dit niet omdat we een wettelijke verplichting hebben, en daarnaast vind ik dat de uitgaven vooral gekoppeld moeten zijn aan de maatschappelijke doelen. Als wij hogere maatschappelijke doelen stellen dan kan dat tot gevolg hebben dat financiële kosten zullen stijgen.

Betreffende de motie van het PvdA twijfel ik nog. Zoals ik al zei kunnen door hogere doelen of demografisch ontwikkelingen zoals vergrijzing meer financiën nodig zijn. Tegelijkertijd denk ik dat het goed is om de discussie aan te gaan welk zorgniveau wij willen, en vind ik het ook goed om te blijven kijken of we de zorg die we geven ook niet op een betere manier kunnen geven, waarbij ook geld bespaard wordt. Nog meer focus op preventie door bijzonder een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving lijkt mij dus de weg. En een taakstelling kan toch wel helpen om eens goed na te denken of we bepaalde zaken kunnen aanscherpen of verbeteren. Dus als de demografische ontwikkelingen en afgesproken zorgniveaus in de begroting zitten, lijkt mij een taakstelling om te kijken of we dat geheel niet iets efficiënter kunnen niet slecht. Dus zal ik tegenstemmen.

Dit is wat mij betreft een prima motie die past bij mijn moties om maar te gaan meten op maatschappelijke doelen; de aangegeven parameter van gemiddelde kosten per gebruiker zou prima in het Sustainable development Goal nummer 3 over Gezondheidszorg voor iedereen passen

D66 is voorstander van meer woningen. En zeker ook woningen voor starters en mensen die niet veel kunnen betalen. En tegelijkertijd vinden wij het erg waardevol dat we meer diverse wijken kijgen waarin niet 1 type huis is met 1 type bewoner, maar bijvoorbeeld hoge en lage inkomens bij elkaar in de wijk. Dat is waardevol voor een goede samenleving en het begrijpen van elkaar. Het toevoegen van starterswoningen draagt aan al deze doelen bij. Of er wat dat betreft minimaal 30 starterswoningen nodig zijn kan ik niet beoordelen, wellicht zijn 20 tot 30 ook voldoende.