D66 oneens met zienswijze en afkeuren begrotingswijziging GR De Bevelanden

In de vergadering van 24 november 2020 heeft D66 niet ingestemd met de zienswijze van het college en het afkeuren van de begrotingswijziging van GR De Bevelanden. Hieronder de bijdrage van D66 in de raadsvergadering.

Laat ik beginnen met wat mij betreft een compliment voor de GR De Bevelanden. Een heleboel extra kosten zijn intern opgevangen, de TOZO-regeling is prima opgepakt en daar is zelfs een positief resultaat uitgekomen van in eerste instantie 66k voor de gemeente Kapelle.

Ik lees overigen in de LIS dat deze 66k in de 2e begrotingswijziging 2020 is meegenomen, die volgens mij nu niet besproken wordt. Maar dit is zeker een positief bedrag dat groter is dan de begrotingswijziging die het college nu wil afkeuren. Een vraag die ik wel heb is waar dit bedrag dan aan besteed wordt? Of gaat dit in een algemeen potje?

Deze positieve ontwikkelingen in de GRDB heb ik overigens ook in mijn terugkoppeling namens de Klankbordgroep in de raadsvergadering van 6 oktober vermeld. Betreffende de meerkosten voor e-learning en ICT licenties heb ik toen aangegeven dat dit ook voor een deel verschuiving was van de gemeente naar de GRDB. Een positief effect van e-learning is bijvoorbeeld dat er minder gereisd wordt wat ten gunste komt van de gemeente. Daarnaast heeft de nieuwe Algemeen Directeur van de GRDB, Patrick van den Beemt, ook aangegeven graag van de raden een zienswijze terug te horen op welke taken de GRDB zich in de toekomst moet gaan richten, om nog beter zich op die taken te kunnen focussen. In plaats daarvan geven wij nu een zienswijze dat we niet instemmen met de begroting van 18k in 2021. Het moge duidelijk zijn dat ik het niet eens ben met het afkeuren en de zienswijze.

Daarnaast is met betrekking tot ICT door de GRDB aangegeven dat men op korte termijn met een Bevelands Informatiebeleid wil komen en daaruit volgend een visie en een meerjarenplanning over ICT. Ik denk dat dit DE aanpak is om het jaarlijkse gedoe met ICT-kosten aan te pakken. De impact, kosten en gevolgen van IT worden structureel onderschat en niet begrepen. Zowel financiële kosten, maar ook de impact die IT op onze democratische waarden als vrijheid of gelijkheid hebben. Een Bevelands Informatiebeleid is  hierin een prima eerste stap, en ik ben dan ook erg benieuwd hiernaar.

Kortom, oneens met de zienswijze en afkeuren, en eens met een structureel beleid betreffende ICT.