Algemene Politieke Beschouwingen 2021

Op de raadsvergadering van 2 november 2021 over de begroting van 2022 heeft onze fractievoorzitter de Algemene Beschouwingen namens D66 voorgedragen. Hieronder de link naar de bijdrage.
Op de website van de gemeente is de toespraak (beginnend na 1u 17min) ook te zien.

Ook heeft D66 3 moties ingediend:
1) om Kapelle een Global Goals gemeente te maken: aangenomen
2) Haalbaarheid en betaalbaarheid RES: niet aangenomen
3) Elektrisch laden vanuit prive: aangenomen
Zie voor deze moties ook de links hieronder.

Via het nieuwsbericht onder aan deze pagina is de reactie van D66 op de moties van andere fracties te vinden.