Algemene Politieke Beschouwingen 2020

Op de raadsvergadering van 10 november 2020 over de begroting van 2021 heeft onze fractievoorzitter de Algemene Beschouwingen namens D66 voorgedragen.

Ook hebben we als D66 een motie ingediend om het terugbrengen van het budget voor de rekenkamer van 25k naar 10k terug te draaien. Uitgezonderd de fracties van D66 en GB waren de andere fracties het hier helaas mee oneens, waardoor de motie helaas verworpen is.

In onderstaande links is de complete tekst te lezen.