Amendement Extra budget Rekenkamer

Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2020 hebben we als D66 een amendement ingediend om het terugbrengen van het budget voor de rekenkamer van 25k naar 10k terug te draaien. Uitgezonderd de fracties van D66 en GB waren de andere fracties het hier helaas mee oneens, waardoor het amendement helaas verworpen is.