Vrij door een betaalbaar huis

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners. We sturen op bouwprojecten die bijdragen aan de woningbehoefte in de dorpen. Daarom wil D66 dat we afspraken gaan maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties om meer betaalbare woningen te bouwen.

Voor D66 betekent dit dat 25% van alle te bouwen woningen sociale huurwoningen zijn, 5% sociale koopwoningen en 40% middenhuur en -koop. Zo zorgen we dat we huizen bouwen voor de mensen die het nodig hebben.

Het woningtekort is een probleem door het hele land. In de vorige crisis stopten we met bouwen. Die fout maken we niet nog een keer.

Wonen is voor D66 meer dan een dak boven je hoofd. Iedereen heeft recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, ontspannen en ontmoeten.

We willen voor iedereen een plek om te wonen en te werken, maar ook voor iedereen een plek om te ontspannen. Dit geeft soms wrijving.

D66 maakt expliciet onderscheid tussen intensief beheerd openbaar groen (gazon, perken en parken), agrarisch groen (weilanden en akkers) en (semi)natuurlijk groen (natuur).  

Nieuwe huizen bouwen we zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom. Hierdoor versterken we de dorpskernen en behouden we de mogelijkheid om het landschap te beschermen en te investeren in de uitbreiding van de natuur. Indien nodig zijn we wel bereid om aan de randen van de dorpen te bouwen als dit het dorp versterk, maar niet als dit ten kosten gaat van de schaarse natuur.

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Veiligheid is dan ook een belangrijke taak van de gemeente.

Zorgen voor schoon en efficiënt vervoer. Zelf kunnen kiezen waar je naartoe gaat en op welke manier levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid.

Kunst en cultuur dragen bij aan het gezicht van onze gemeente. Ze maken Kaag & Braassem aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen en te bezoeken.

Sporten is een uitlaatklep, brengt plezier, is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbroedering en verbinding.

Ieder kind krijgt gelijke kansen om zich naar eigen capaciteiten te kunnen ontwikkelen, ongeacht waar zijn of haar wieg staat.

Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is een uitdaging waar we met elkaar middenin zitten. Samen zijn we bezig om onze samenleving duurzaam in te richten.

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Veiligheid is dan ook een belangrijke taak van de gemeente.

Zorgen voor schoon en efficiënt vervoer. Zelf kunnen kiezen waar je naartoe gaat en op welke manier levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid.

Kunst en cultuur dragen bij aan het gezicht van onze gemeente. Ze maken Kaag & Braassem aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen en te bezoeken.

Sporten is een uitlaatklep, brengt plezier, is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbroedering en verbinding.

Ieder kind krijgt gelijke kansen om zich naar eigen capaciteiten te kunnen ontwikkelen, ongeacht waar zijn of haar wieg staat.

Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is een uitdaging waar we met elkaar middenin zitten. Samen zijn we bezig om onze samenleving duurzaam in te richten.

Goede zorg op maat, met bijzondere aandacht voor gezondheid en voorkomen van ziekte.

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat, zodat iedereen kan werken op een plek waar zij maatschappelijke waarde en eigenwaarde ervaren.

Een passende woning voor elke levensfase en een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen

Het gemeentebestuur is er voor de inwoners, niet andersom

Goede zorg op maat, met bijzondere aandacht voor gezondheid en voorkomen van ziekte.

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat, zodat iedereen kan werken op een plek waar zij maatschappelijke waarde en eigenwaarde ervaren.

Een passende woning voor elke levensfase en een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen

Het gemeentebestuur is er voor de inwoners, niet andersom

Toont 10 van 10


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.