Vrij bewegen in Kaag en Braassem

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

In een vrij land wil je je vrij bewegen. Makkelijk, schoon en betaalbaar van je familie, naar je werk en naar je vrienden reizen. Zonder files. De ligging langs de A4 en N207 brengt namelijk problemen met zich mee. Overlast van sluipverkeer is iets wat D66 wil aanpakken.

Kaag en Braassem is met de auto vaak goed te bereiken, maar op het gebied van OV en fiets ziet D66 verbeterpunten. D66 wil ruimte maken voor de fiets en een verbetering van de OV verbindingen.

Hiervoor zoeken we aansluiting bij regionale projecten. We willen aansluiting van het landelijk netwerk snelfietsroutes en de bussneldiensten op de driehoek Schiphol-Alphen a/d Rijn-Leiden op het landelijk, via Kaag & Braassem. We willen dat minimaal van ‘s morgens vroeg tot middernacht twee keer per uur een bus rijdt.

In de dorpen van Kaag en Braassem merken we ook onveilige situaties door het vermengen van fietsers en landbouwverkeer. Speciale aandacht heeft dit bij Leimuiden en de N207. D66 blijft zich inspannen om het landbouw verkeer over de provinciale weg te laten rijden, zodat de dorpskern veiliger wordt.

De auto is voor de inwoners van Kaag en Braassem vaak nog een heel belangrijk vervoersmiddel omdat er geen goede alternatieven zijn. Wij begrijpen dit maar willen wel dat Kaag en Braassem het gebruik van elektrische auto’s stimuleert door het beschikbaar stellen van voldoende laadplekken met vergunningen. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheid van autoladen via lantaarnpalen.

Daarnaast hebben het doel om autodelen te stimuleren. We streven naar minimaal één deelauto in elk dorp.

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Veiligheid is dan ook een belangrijke taak van de gemeente.

Zorgen voor schoon en efficiënt vervoer. Zelf kunnen kiezen waar je naartoe gaat en op welke manier levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid.

Kunst en cultuur dragen bij aan het gezicht van onze gemeente. Ze maken Kaag & Braassem aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen en te bezoeken.

Sporten is een uitlaatklep, brengt plezier, is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbroedering en verbinding.

Ieder kind krijgt gelijke kansen om zich naar eigen capaciteiten te kunnen ontwikkelen, ongeacht waar zijn of haar wieg staat.

Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is een uitdaging waar we met elkaar middenin zitten. Samen zijn we bezig om onze samenleving duurzaam in te richten.

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Veiligheid is dan ook een belangrijke taak van de gemeente.

Zorgen voor schoon en efficiënt vervoer. Zelf kunnen kiezen waar je naartoe gaat en op welke manier levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid.

Kunst en cultuur dragen bij aan het gezicht van onze gemeente. Ze maken Kaag & Braassem aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen en te bezoeken.

Sporten is een uitlaatklep, brengt plezier, is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbroedering en verbinding.

Ieder kind krijgt gelijke kansen om zich naar eigen capaciteiten te kunnen ontwikkelen, ongeacht waar zijn of haar wieg staat.

Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is een uitdaging waar we met elkaar middenin zitten. Samen zijn we bezig om onze samenleving duurzaam in te richten.

Goede zorg op maat, met bijzondere aandacht voor gezondheid en voorkomen van ziekte.

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat, zodat iedereen kan werken op een plek waar zij maatschappelijke waarde en eigenwaarde ervaren.

Een passende woning voor elke levensfase en een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen

Het gemeentebestuur is er voor de inwoners, niet andersom

Goede zorg op maat, met bijzondere aandacht voor gezondheid en voorkomen van ziekte.

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat, zodat iedereen kan werken op een plek waar zij maatschappelijke waarde en eigenwaarde ervaren.

Een passende woning voor elke levensfase en een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen

Het gemeentebestuur is er voor de inwoners, niet andersom

Toont 10 van 10


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.