Anke Kusters

Beeld: Leon Veefkind

“Ik ga mij als raadslid inzetten voor een sociale gemeenschap met oog voor cultuur & opkomen voor mensen die ondersteuning nodig hebben.”

  • 44 jaar
  • Leimuiden
  • Zij/haar


Ik ben Anke Kusters en sinds 2005 woon ik in onze mooie gemeente. Eerst in Roelofarendsveen, momenteel in Leimuiden. Ik ben zelfstandig ondernemer en met mijn bedrijf De Cultuurstrateeg richt ik me op beleidsadvisering, zakelijk leiderschap en fondsenwerving in de Cultuursector en het Sociaal Domein. Na vier jaar in de Adviesraad Sociaal Domein te hebben gezeten, wil ik nu als gemeenteraadslid mijn maatschappelijke betrokkenheid, politieke interesse en bestuurservaring verdere invulling geven. Daarbij richt ik mij specifiek op het Sociaal Domein, Cultuur en verenigingsleven.
 
Mijn hart gaat sneller kloppen van cultuur. De C van cultuur, staat voor mij ook voor de C van contact. Cultuur brengt verbinding tussen mensen, zorgt voor ontspanning en vermaak, maar mag je soms ook wel uitdagen en aan het denken zetten. Cross-overs van cultuur en welzijn (zoals een theatervoorstelling over dementie) waardeer ik ten zeerste, want ook het brede sociaal domein heeft mijn aandacht. Of het nu leefbaarheid, zorg, GGZ, onderwijs is of toegespitst is op een specifieke doelgroep. Het belang van iedere inwoner staat bij mij centraal. Ik heb altijd aandacht voor wat anderen beweegt en kan een ‘probleem’ van verschillende kanten benaderen en overzien.

Na voltooiing van een studie Grieks en Latijnse Taal en Cultuur aan Universiteit Leiden, ben ik aan Universiteit Utrecht afgestudeerd in Kunstbeleid en – Management. Daar heb ik me verdiept in strategisch en organisatorisch cultureel management. Sinds 2017 ben ik zelfstandig ondernemer met De Cultuurstrateeg en heb ik functies als zakelijk leider, cultuurmakelaar, beleidsmedewerker en eindredacteur bekleed. In mijn vrije tijd maak ik deel uit Wij Presenteert, stichting Kunst en Cultuur Kaag en Braassem, schrijf ik dierenfabels en gedichten en ben ik bezig aan een kinderboek.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn favoriete plekje in de gemeente is ‘mijn’ bankje aan het Braassemermeer. Uitkijkend over de Braassem kom ik heerlijk tot rust. In Leimuiden zit ik soms op ‘mijn’ bankje aan de Drecht te lezen. Maar het allerliefst zit ik – u raadt het wellicht al – in een (volle) theaterzaal te genieten van een prikkelende voorstelling!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Als cultuurliefhebber en inwoner van Leimuiden, zie ik dat de meeste culturele activiteiten zich in de dorpskernen Roelofarendsveen en Oude Wetering afspelen. Ik wil het liefst dat er verspreid over alle dorpen voldoende culturele activiteiten zijn of worden geprogrammeerd. Voor jong én oud(er), in (theater)zalen, kerken, op scholen, de bieb en in de openlucht.
Op het gebied van het Sociaal Domein is sinds de decentralisatie van 2015 al veel goeds gebeurd, maar door de vele opgaven die de gemeente op haar bordje heeft gekregen en krijgt, moet je bovenop het proces blijven zitten om het goed te regelen. Zo kan de samenwerking en kennisdeling tussen zorgverleners en GO voor jeugd en GGZ beter en zal er in toenemende mate rekening gehouden moeten worden met (overvraagde) mantelzorgers en bijvoorbeeld mensen met een dementie.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ruimte voor cultuur en meer budget voor cultuureducatie op scholen (incl. vervoer)
  • Bevorderen van kennisdeling en samenwerking tussen zorgverleners (om bijv. crisisinterventies jeugdzorg binnen 24 uur te regelen)
  • Bij belangrijke beslissingen de inwoner zo vroeg mogelijk in het proces een stem geven om in samenspraak concessies, concrete afspraken en haalbare resultaten te bewerkstelligen.