Anke Kusters

Beeld: Leon Veefkind

“Voor een sociale gemeenschap met oog voor cultuur én voor elkaar”

  • 44 jaar
  • Leimuiden
  • Zij/haar


Ik ben Anke Kusters en sinds 2005 woon ik in onze mooie gemeente. Eerst in Roelofarendsveen, momenteel in Leimuiden. Ik heb – afgezien van stemmen – nooit eerder zo de noodzaak gevoeld om politiek actief te zijn. Als je verandering wilt, begin bij jezelf. Ik volgde het Women Leading in Change programm van Female Wave of Change, een internationale organisatie die authentiek vrouwelijk leiderschap voorstaat en vrouwen over de gehele wereld met elkaar verbindt. Tegelijkertijd werd ik lid van D66 en ik bezocht in 2019 het netwerkevent van het Els Borst Netwerk, ik nam zitting in de Adviesraad Sociaal Domein van 2018-2022 en nadat ik bij de verkiezingen nét geen zetel haalde door voorkeursstemmen, werd ik burgerraadslid. Sinds september 2023 is het dan zover: ‘a seat at the table’…. Als gemeenteraadslid richt ik mij specifiek op het Sociaal Domein, Cultuur en verenigingsleven, Recreatie en Ruimtelijke Ordening (deels).
 
Mijn hart gaat sneller kloppen van cultuur, voornamelijk theater en literatuur. Tot juli 2022 was ik zelfstandig ondernemer met De Cultuurstrateeg, nu leg ik me toe op het schrijven van boeken, gedichten en theatermono/dialogen. Ik heb vanaf mijn 15e in diverse theaters gewerkt als ook op het podium gestaan. De C van cultuur, staat voor mij ook voor de C van contact. Cultuur brengt verbinding tussen mensen, zorgt voor ontspanning en vermaak, maar mag je soms ook wel uitdagen en aan het denken zetten. Cross-overs van cultuur en welzijn (zoals een theatervoorstelling over dementie) waardeer ik ten zeerste, want ook het brede sociaal domein heeft mijn aandacht. Of het nu leefbaarheid, zorg, GGZ, onderwijs is of toegespitst is op een specifieke doelgroep. Het belang van iedere inwoner staat bij mij centraal. Ik heb altijd aandacht voor wat anderen beweegt en kan een ‘probleem’ van verschillende kanten benaderen en overzien.
 
Wat voor raadslid zal ik zijn?
Ik zal een raadslid zijn die begaan is en de mens centraal zet. Ik zal niet altijd even snel op de voorgrond treden, maar dat betekent niet dat ik niet van me zal laten horen. Een van de zaken waarvoor ik als raadslid zal pleiten, is dat inhoudelijke (beleids)voorstellen ook praktisch uitvoerbaar, realistisch en liefst meetbaar moeten zijn. Lijnen uitzetten en verbindingen maken is één ding, maar ik vind het ook heel belangrijk om kwaliteit te checken en te waarborgen. Daarvoor is blijvende betrokkenheid nodig. Ik vind daarbij inwonersparticipatie heel belangrijk, want ik ben ervan overtuigd dat we alleen samen met u tot de best mogelijke aanpak of oplossing komen. Ik wil deze zienswijze samen met u als inwoner, met collega-raadsleden en het College B&W en alle gemeentelijke samenwerkingspartners uitdragen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn favoriete plekje in de gemeente is ‘mijn’ bankje aan het Braassemermeer. Uitkijkend over de Braassem kom ik heerlijk tot rust. In Leimuiden zit ik soms op ‘mijn’ bankje aan de Drecht te lezen. Maar het allerliefst zit ik – u raadt het wellicht al – in een (volle) theaterzaal te genieten van een prikkelende voorstelling!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Als cultuurliefhebber en inwoner van Leimuiden, zie ik dat de meeste culturele activiteiten zich in de dorpskernen Roelofarendsveen en Oude Wetering afspelen. Ik wil het liefst dat er verspreid over alle dorpen voldoende culturele activiteiten zijn of worden geprogrammeerd. Voor jong én oud(er), in (theater)zalen, kerken, op scholen, de bieb en in de openlucht.
Op het gebied van het Sociaal Domein is sinds de decentralisatie van 2015 al veel goeds gebeurd, maar door de vele opgaven die de gemeente op haar bordje heeft gekregen en krijgt, moet je bovenop het proces blijven zitten om het goed te regelen. Zo kan de samenwerking en kennisdeling tussen zorgverleners en GO voor jeugd en GGZ beter en zal er in toenemende mate rekening gehouden moeten worden met (overvraagde) mantelzorgers en bijvoorbeeld mensen met een dementie.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer aandacht en ruimte voor (de waarde van) cultuur en recreatie (bijv. groter budget voor cultuureducatie op scholen (incl. vervoer) en voor laaggeletterheid en digivaardigheden.
  • Bevorderen van kennisdeling en samenwerking tussen zorgverleners (bijv. crisisinterventies jeugdzorg binnen 24 uur te regelen)
  • Bij belangrijke beslissingen de inwoner zo vroeg mogelijk in het proces een stem geven om in samenspraak concessies, concrete afspraken en haalbare resultaten te bewerkstelligen.