Kunst en cultuur


Kunst en cultuur voor iedereen!

Kunst en cultuur dragen bij aan het gezicht van onze gemeente. Ze maken Kaag & Braassem aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen en te bezoeken. Daarnaast brengt kunst en cultuur mensen met elkaar in contact, waardoor zij zich verbonden voelen met hun gemeente. Dit past bij onze bredere visie: samen zijn wij de gemeente.

Speerpunt D66

  • Meer ruimte voor kunst en cultuur


Meer ruimte voor kunst en cultuur

D66 wil dat ieder kind kennismaakt met cultuur en dat alle inwoners toegang hebben tot kunst en cultuur. Een goed cultuurbeleid biedt kansen voor de recreatie en economie van Kaag & Braassem. Kunst en cultuur maken een gemeente aantrekkelijk om te wonen, recreëren, werken en ondernemen.

  • Cultuuronderwijs op scholen, door cultuureducatie te subsidiëren
  • Een vergoeding voor culturele activiteiten behouden in de kindpakketten van Kaag & Braassem
  • Organisatie van festivals in onze gemeente faciliteren, om inwoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met kunst en cultuur
  • Een kunstcommissie die Kaag & Braassem adviseert over kunst in de buitenruimte
  • Samenwerking tussen overheid, ondernemers en inwoners om de bestaande culturele voorzieningen te behouden en te versterken
  • Een vergoeding behouden voor verenigingen en instellingen voor het bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen
  • Een integrale gemeentelijke cultuurnota