Bouwen naar behoefte


Een passende woning voor elke levensfase
Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners. We sturen op bouwprojecten die bijdragen aan de woningbehoefte in de (lokale) samenleving.

Daarvoor gaat D66:

 • Nieuwe huizen zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom bouwen. Hierdoor versterken we de dorpskernen en behouden we de mogelijkheid om het landschap te beschermen en te investeren in de uitbreiding van de natuur. Bouwen aan de rand van een dorp kan wel
 • Afspraken maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties om meer betaalbare woningen te bouwen; 25% van alle woningen moeten sociale huurwoningen zijn, 5% sociale koopwoningen en 40% middenhuur en -koop. We willen overheveling voorkomen
 • Meer huizen bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Voor jongeren, stellen zonder kinderen, alleenstaande ouders, singles en senioren
 • Eigen initiatief voor woningen en groepswoonvormen ondersteunen en faciliteren
 • Doorstroming stimuleren waardoor scheefwonen wordt tegengegaan en voor iedereen een passende woning beschikbaar komt
 • Een versnellingsplan om te zorgen dat wooninitiatieven sneller tot stand kunnen komen, waarbij inwoners vanaf het begin betrokken worden – projectontwikkelaars en woningcorporaties hebben hierbij een participatieverplichting
 • Creatieve oplossingen voor de woningnood stimuleren, zoals meer mogelijkheden voor transformatie van bestaande gebouwen naar woningen en tijdelijke woningen als buffer, bijvoorbeeld tiny houses en containerwoningen
 • (Lokale) ondernemers stimuleren om goedkope huurwoningen voor starters en ouderen te realiseren in de private sector. We maken hier afspraken over en geven een uitzondering op de percentageregels
 • De mogelijkheid om woningen te splitsen, waarbij de gemeente de leges betaalt
 • Hoogbouw toestaan mits deze past bij de locatie
 • Een actiever grondbeleid. We doen dit voorzichtig en kleinschalig om woningbouw voor specifieke doelgroepen, jongeren/ouderen mogelijk te maken
 • Dat de omgevingsvisie wordt ontwikkeld in samenspraak met buurgemeenten en de provincie, want kwaliteit ontstaat door samenwerking

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Veiligheid is dan ook een belangrijke taak van de gemeente.

Zorgen voor schoon en efficiënt vervoer. Zelf kunnen kiezen waar je naartoe gaat en op welke manier levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid.

Kunst en cultuur dragen bij aan het gezicht van onze gemeente. Ze maken Kaag & Braassem aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen en te bezoeken.

Sporten is een uitlaatklep, brengt plezier, is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbroedering en verbinding.

Ieder kind krijgt gelijke kansen om zich naar eigen capaciteiten te kunnen ontwikkelen, ongeacht waar zijn of haar wieg staat.

Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is een uitdaging waar we met elkaar middenin zitten. Samen zijn we bezig om onze samenleving duurzaam in te richten.

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Veiligheid is dan ook een belangrijke taak van de gemeente.

Zorgen voor schoon en efficiënt vervoer. Zelf kunnen kiezen waar je naartoe gaat en op welke manier levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid.

Kunst en cultuur dragen bij aan het gezicht van onze gemeente. Ze maken Kaag & Braassem aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen en te bezoeken.

Sporten is een uitlaatklep, brengt plezier, is goed voor de gezondheid en zorgt voor verbroedering en verbinding.

Ieder kind krijgt gelijke kansen om zich naar eigen capaciteiten te kunnen ontwikkelen, ongeacht waar zijn of haar wieg staat.

Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is een uitdaging waar we met elkaar middenin zitten. Samen zijn we bezig om onze samenleving duurzaam in te richten.

Goede zorg op maat, met bijzondere aandacht voor gezondheid en voorkomen van ziekte.

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat, zodat iedereen kan werken op een plek waar zij maatschappelijke waarde en eigenwaarde ervaren.

Een passende woning voor elke levensfase en een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen

Het gemeentebestuur is er voor de inwoners, niet andersom

Goede zorg op maat, met bijzondere aandacht voor gezondheid en voorkomen van ziekte.

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat, zodat iedereen kan werken op een plek waar zij maatschappelijke waarde en eigenwaarde ervaren.

Een passende woning voor elke levensfase en een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen

Het gemeentebestuur is er voor de inwoners, niet andersom

Toont 10 van 10