D66 mist draagvlak voor woningbouw Lagebiezen / Jakob Marislaan

Beeld: D66 IJsselstein

D66 IJsselstein is voor woningbouw in IJsselstein. We hebben als partij ook flinke ambitie om binnen de grenzen van IJsselstein waar mogelijk bij te bouwen, daarbij moeten we ook zeker de hoogte in. Daarom zijn we blij met voorstellen die bijdragen aan het woningtekort. Bouwplannen vragen altijd afstemming met omwonenden. Juist daar zien we het nu misgaan bij de plannen aan de Lagebiezen/Jacob Marislaan en andere locaties. We kunnen ons het onbegrip bij omwonenden goed voorstellen en maken ons zorgen om het gebrek aan draagvlak. Een pas op de plaats en opnieuw met elkaar in gesprek is nodig.

D66 sprak uitgebreid met inwoners en omwonenden van het gebied. Deze voelen zich niet serieus genomen. Daarnaast zijn ze niet voldoende geïnformeerd en waren juridische stappen nodig om stukken boven tafel te krijgen. D66 vindt het belangrijk dat inwoners transparant worden betrokken bij een bouwproject.

Nu lijkt het erop dat plannen binnenskamers voorden voorgekookt en vervolgens in een te snel tempo er doorheen worden gedrukt. Dat komt het draagvlak en de kwaliteit niet ten goede.

Ondanks het voorstel zijn er nog steeds onduidelijkheden over de omvang van het gebied. Werken alle grondeigenaren mee, en gaan we echt een nieuwe wijk bouwen als de ondernemers van de fysiopraktijk en de fietsenwinkel niet betrokken willen worden? Wat is de rol van Provides (of nu Cazas Wonen).

Alie Tigchelhoff

“D66 is voor bouwen, maar we bouwen niet voor morgen maar voor de komende 50 jaar en dan moet je het wel goed doen.”

Alie Tigchelhoff, D66-raadslid in IJsselstein

Daarom staan we ook vooral bij dit voorstel kritisch tegenover de voorstellen van het college. Bij de verschillende woondossiers hebben we vragen en die zullen we dinsdagavond stellen.

In de commissie zullen we het college vragen stellen over de communicatie met inwoners. De rol van de verschillende partijen in het plangebied en ook over de uitgangspunten die we nu aannemen, want kunnen inwoners daarvan op aan of kan er nog van alles veranderen?

De stukken worden dinsdag 18 en woensdag 19 maart besproken in de commissie Ruimte.