IJsselsteinse energiescan voor de zaak

De afgelopen IJsselsteinse raads- en commissievergaderingen stonden de onderwerpen energie-armoede, energiekosten en energietransitie veelvuldig op de agenda. Niet voor alle partijen was steun voor de ondernemers vanzelfsprekend.

Hulp aan ondernemers

Volgens D66 is de druk die ondernemers (en met name de zelfstandigen/zzp-ers) ondervinden wel een reden voor extra ondersteuning en voor binnenstadondernemers in het bijzonder. Rhodé Timmer (D66) “Onze binnenstad staat of valt bij de binnenstadondernemers. Hun panden, hun winkel, hun etalage, hun spullen zorgen ervoor dat Wij zo kunnen genieten als we door het stadje lopen. Waar wij kunnen helpen moeten we dit doen”. D66 heeft mede daarom samen met Frits Mulder (stadsmanager) en Rico IJntema (Klimaatneutraal IJsselstein – knij.nl en energie-transitie.info) de IJsselsteinse energiescan voor de zaak bedacht. De scan geeft ondernemers inzicht in verbruik en besparing plus alternatieven om de rekening omlaag te brengen. De kosten voor de scan worden gedeeltelijk vergoed door BIZ IJsselstein (BIJ).

Hoge rekeningen

Naast de trend van online kopen, hebben winkeliers nu ook nog te maken met schrikbarend hoge energierekeningen, vooral wanneer je iets verkoopt waarbij koeling of verwarming nodig is. Frits Mulder (stadsmanager) “Meer dan ooit maken ondernemers zich ernstig zorgen over de toekomst: als er geen (financiële) ruimte is voor vernieuwing, verbetering en bijblijven met trends en ontwikkelingen, is er in feite achteruitgang. Om ervoor te zorgen dat rekeningen in elk geval niet onnodig te hoog blijven is de IJsselsteinse energiescan voor de Zaak beschikbaar.”

Wat mag wel en wat mag niet?

Er zijn 5 ondernemers die de scan als test hebben gedaan. Zij ontvingen van Rico IJntema al veel praktische en waardevolle tips. Deze tips blijken ook waardevol om samen met verhuurders een plan te maken voor verbeteringen.
In sommige gevallen worden zonnepanelen of dubbel glas door de welstand tegengehouden. D66 is benieuwd hoe groot de impact daarvan kan zijn: “Hoeveel winkeliers moeten extra energiekosten betalen omdat er geen zonnepanelen of dubbelglas in de binnenstad mag? Andere tijden vragen soms andere maatregelen en besluiten, zeker als dit betekent dat de binnenstad hierdoor de gezelligheid houdt die er nu is.”
Winkeliers die hier tegenaan lopen kunnen dit per email kenbaar maken bij Rico IJntema. De flyer voor de IJsselsteinse energiescan voor de zaak wordt binnenkort bij alle winkeliers bezorgd.