Dit is ons verkiezingsprogramma

Beeld: Matthijs de Gee

In 2021 boekte D66 bij de landelijke verkiezingen een groot succes. Veel stemmers herkenden zich in de standpunten en de slogan ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. De thema’s uit het landelijke verkiezingsprogramma vormden het vertrekpunt voor ons lokale verkiezingsprogramma.

Onze ambitie voor gelijke kansen voor iedereen en investeren in een vrije en duurzame wereld vraagt voortdurende aandacht. Wij zien het als onze taak in Hollands Kroon steeds de verbinding te zoeken met inwoners, belangenverenigingen en andere politieke partijen om onze doelen te kunnen realiseren.

In verschillende thema’s in ons programma herkent u onze belangrijkste pijlers:

Duurzaamheid: we leven op een prachtige aarde die we ook graag prachtig houden. Om onze planeet zonder schuld door te geven aan volgende generaties moeten we ervoor zorgen dat we uitputting zoveel mogelijk tegengaan.

Gelijke kansen: iedereen moet zich op basis van haar of zijn kwaliteiten kunnen ontwikkelen en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dit vergt de inzet van zowel het individu om kansen te grijpen, als van de politiek om ieder mens die kansen te geven.

Wonen: mensen kunnen zich alleen ontwikkelen als aan bepaalde basisvoorwaarden is voldaan. Een goede plek om te wonen is daarvan een onderdeel dat nu onder druk staat, vooral voor minder kapitaalkrachtige inwoners. We gaan ons inzetten om die situatie te veranderen.

Bij het werk in de gemeenteraad spelen de waarden Transparantie, Participatie, Betrouwbaarheid, Realisme, Draagvlak en Vernieuwing een constante rol.

Dit programma is geschreven in een tijd waarin de coronapandemie nog altijd een stempel drukt op vrijwel alles wat we doen. De gevolgen op de economie, financiën, zorg en op vele andere gebieden zijn nog niet volledig in te schatten. Toch kijken we met dit programma ook voorbij de pandemie en
richten we ons op ontwikkelingen die we na deze moeilijke periode willen bewerkstelligen.