Henk Cornelissen

Beeld: Henk Cornelissen

Ik ben kandidaat-gemeenteraadslid voor D66 in de gemeente Hollands Kroon. Voor mij is het belangrijk dat er veel wordt geïnvesteerd in de toekomst. Daarom staan de creatieve en sportieve ontwikkeling van kinderen, woningbouw en een schone leefomgeving – waarin mensen respectvol met elkaar omgaan – hoog op mijn lijstje.

  • 65 jaar
  • Den Oever

Ik ben sinds anderhalf jaar lid van D66. Dat is nog niet zo lang, maar ik heb heel lang geen politieke kleur willen bekennen. Ruim 30 jaar bracht ik voor de Wieringer Courant verslag uit van politieke vergaderingen. Een lidmaatschap van een politieke partij paste daar niet bij. Nu ik in een andere gemeente werk, is dat bezwaar vervallen.

Ik woon in Den Oever, ben getrouwd en heb twee studerende kinderen, van wie één uitwonend is. Vrijwel mijn hele werkzame leven heb ik doorgebracht in de lokale journalistiek. Het langst bij de Wieringer Courant, sinds tweeënhalf jaar ben ik redacteur bij een mediabedrijf op Texel. Daarnaast ben ik bijna 40 jaar op verschillende manieren actief als muzikant. In mijn vrije tijd geniet ik van de natuur in onze mooie omgeving.

Welke uitdagingen en kansen zie jij voor je gemeente?

Er zou wat meer aan toerisme gedaan kunnen worden en de dorpen hebben nieuwbouw nodig.

Het lijkt erop dat mensen vaak worden verrast door ingrijpende ontwikkelingen in de gemeente. Zie de bouw van het Windpark Wieringermeer en de datacenters. Het contact tussen de gemeente en de inwoners zou dus beter kunnen. Ook zou ik graag zien dat de scholen meer mogelijkheden krijgen tot het aanstellen van vakleerkrachten voor kunst en cultuur, als zij dat willen.