Hollands Kroon: agrarische hoofdstad 2.0
Eén van de grote uitdagingen voor Nederland is het verduurzamen van de agrarische sector en het ontwikkelen van kringlooplandbouw. Dat geldt eens temeer voor de Gemeente Hollands Kroon, die immers wil uitgroeien tot agrarische hoofdstad van Nederland – versie 2.0 wat D66-Hollands Kroon betreft.

Onze afdeling wil in de komende periode aan dit onderwerp speciale aandacht gaan geven. Daarbij zoeken we uitdrukkelijk de verbinding met onderwijs, kennisvergroting en innovatie.

 

Beeld: Matthijs de Gee

Op deze website plaatsen we artikelen die voeding geven aan de discussie over een duurzame, ecologisch verantwoorde agrarische sector. Daarbij zal zeker ook aandacht zijn voor het ondernemerschap van boeren en het behoud van deze voor Hollands Kroon zo belangrijke sector.

Wij zullen stilstaan bij lokale initiatieven en er zal ook ruimte zijn voor meer algemene publicaties over innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap binnen de agrarische sector.

D66-Hollands Kroon wil dit samen doen met andere spelers in het veld: boeren, aanpalende industrieën, wetenschappers, burgers, maatschappelijke organisaties en politieke partijen. We doen dit vanuit de overtuiging dat Hollands Kroon verder kan uitgroeien tot agrarische hoofdstad van Nederland 2.0, mits we vooruit kijken, goed naar elkaar luisteren en durven te veranderen.