Judith de Git

Beeld: privé bezit

Op 30 juni 2022 ben ik beëdigd als raadslid en sinds juli 2023 tevens fractievoorzitter. Mijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn Bedrijvigheid en Dienstverlening.

Ik ben geboren en getogen in Schagen, maar woon inmiddels al ruim 30 jaar met mijn man in Anna Paulowna. Een hele fijne plek om te wonen vanwege de ruimte, het vele groen en alle voorzieningen, zoals winkels, sportaccommodaties en een treinstation. Onze 2 kinderen zijn hier opgegroeid en wonen inmiddels op zichzelf.

  • 55 jaar
  • Schagen
  • Anna Paulowna
  • Zij/haar

Welke kansen zie je voor de gemeente Hollands Kroon

De maatschappij staat voor een aantal grote opgaven. Het tegengaan van klimaatverandering, het verkleinen van de woningnood, de energietransitie, et cetera. Thema’s die voor D66 heel belangrijk zijn.

We zijn een financieel gezonde gemeente. Er is ruimte om lokaal in deze thema’s te investeren. In het coalitieakkoord “Samen bouwen aan vertrouwen 2022-2026” is een goede basis gelegd om hier mee aan de slag te gaan. Daar lever ik als raadslid graag een bijdrage aan.