Sonja Mulderij

Beeld: Kenneth Stamp

Ik ben sinds 1 juli 2021 gemeenteraadslid voor D66. De zetel kwam vrij door het vertrek van Liesbeth Vlietstra, die verhuisde naar een andere gemeente. Ik heb deze spannende uitdaging heel bewust op mij genomen. In de korte tijd dat ik nu in de raad zit, heb ik veel mensen ontmoet en inmiddels al veel geleerd van wat er speelt in onze gemeente. Ik ben dan ook blij dat ik dit werk na de verkiezingen van maart 2022 mag voortzetten.

Ik woon sinds 2000 op het prachtige Wieringen, samen met mijn dochter en zoon.
Een heerlijke plek om te wonen die ons veel te bieden heeft. Beide kinderen zien een toekomst voor zichzelf in deze gemeente, ze willen hier graag blijven wonen en werken.
Wij zijn echt een onderwijsgezin. Ik werk als docent geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en beide kinderen hebben ook de ambitie om het onderwijs in te gaan. Daarnaast zijn wij een sportief gezin, hardlopen, voetballen en basketballen vullen onze agenda.

  • 49 jaar
  • Hippolytushoef

Als docent wil ik graag dat leerlingen een mening leren vormen, en – nog belangrijker – dat ze ook leren inzien dat er andere meningen zijn.
Ik laat mijn leerlingen actief zoeken naar antwoorden, het gaat niet alleen om gehoord te worden, het gaat ook om luisteren en onderzoeken. Bij het vak geschiedenis probeer ik altijd een verbinding te leggen tussen het toen en nu, want de geschiedenis is niet altijd voorbij. Wij kunnen veel leren van de geschiedenis, het herhaalt zich regelmatig, en hoe gaan wij hiermee om?

Welke uitdagingen en kansen zie jij voor je gemeente?

Mijn ervaring als docent neem ik mee in mijn rol als raadslid. Binnen onze gemeente spelen veel onderwerpen die mij bezig houden, denk aan de woningnood, huisvesting voor arbeidsmigranten, de zorg, het milieu & klimaat, het sportbeleid, de rechtsstaat & democratie, met daarbij de participatie van de burger. Ik zie binnen onze gemeente goede ontwikkelingen, maar ik zie ook dat er nog winst te behalen is op diverse vlakken.
 
Ik vind het belangrijk (als mens, moeder, docent en raadslid) dat wij gelijkwaardigheid nastreven, dat wij kijken naar de toekomst en alle vraagstukken die daarbij op tafel liggen, kritisch bestuderen. En vooral: hierin onze verantwoordelijkheid nemen! Want het gaat erom wat wij nu kunnen doen, welke keuzes wij nu maken en wat wij
achter laten voor onze kinderen.