Sonja Mulderij

Beeld: Kenneth Stamp

Ik was van 1 juli 2021 tot 21 maart 2024 gemeenteraadslid voor D66.

Ik woon sinds 2000 op het prachtige Wieringen, samen met mijn dochter en zoon.
Een heerlijke plek om te wonen die ons veel te bieden heeft. Beide kinderen zien een toekomst voor zichzelf in deze gemeente, ze willen hier graag blijven wonen en werken.
Wij zijn echt een onderwijsgezin. Ik werk als docent geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en beide kinderen hebben ook de ambitie om het onderwijs in te gaan. Daarnaast zijn wij een sportief gezin, hardlopen, voetballen en basketballen vullen onze agenda.

  • 50 jaar
  • Hippolytushoef
  • Zij/haar

Als docent wil ik graag dat leerlingen een mening leren vormen, en – nog belangrijker – dat ze ook leren inzien dat er andere meningen zijn.
Ik laat mijn leerlingen actief zoeken naar antwoorden, het gaat niet alleen om gehoord te worden, het gaat ook om luisteren en onderzoeken. Bij het vak geschiedenis probeer ik altijd een verbinding te leggen tussen het toen en nu, want de geschiedenis is niet altijd voorbij. Wij kunnen veel leren van de geschiedenis, het herhaalt zich regelmatig, en hoe gaan wij hiermee om?

Welke uitdagingen en kansen zie jij voor je gemeente?

Mijn ervaring als docent neem ik mee in mijn rol. Binnen onze gemeente spelen veel onderwerpen die mij bezig houden, denk aan de woningnood, huisvesting voor arbeidsmigranten, de zorg, het milieu & klimaat, het sportbeleid, de rechtsstaat & democratie, met daarbij de participatie van de burger. Ik zie binnen onze gemeente goede ontwikkelingen, maar ik zie ook dat er nog winst te behalen is op diverse vlakken.
 
Ik vind het belangrijk (als mens, moeder en docent) dat wij gelijkwaardigheid nastreven, dat wij kijken naar de toekomst en alle vraagstukken die daarbij op tafel liggen, kritisch bestuderen. En vooral: hierin onze verantwoordelijkheid nemen! Want het gaat erom wat wij nu kunnen doen, welke keuzes wij nu maken en wat wij
achter laten voor onze kinderen.