Maarten Versluis

Beeld: Kenneth Stamp

Namens D66 ben ik wethouder met als portefeuille: Financiën, Dienstverlening, ICT, Belastingen, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Werk en Inkomen, Gesubsidieerde Arbeid, Social Return on Investment (SROI) en Schulddienstverlening.

Daarnaast richt ik mij geografisch met name op de Wieringermeer.

In het college bestuur ik met de Burgemeester en wethouders van OHK, SHK, Groen Links en de PvdA op basis van het coalitie-akkoord “Samen Bouwen aan Vertrouwen”.

  • 48 jaar
  • Westerland

Welke uitdagingen en kansen zie jij voor je gemeente?

In het coalitie-akkoord zijn veel onderwerpen te vinden waar D66 grote waarde aan hecht. Duurzaamheid is een heel belangrijk thema in het akkoord. We moeten ons uiterste best doen om de generaties na ons een mooie aarde na te laten. Daarbij past onder andere dat we welvaart in een ander perspectief gaan zetten. Economische groei is nog altijd nuttig maar wel in samenhang met het welzijn van de huidige en toekomstige bewoners van onze gemeente.
 
Het vertrouwen van onze inwoners in het bestuur is laag en hopelijk lukt het ons dat te veranderen. In het akkoord staan diverse initiatieven om daaraan invulling te geven, zoals het testen van nieuwe manieren van inspraak. Ook de toegankelijkheid van de gemeente voor de inwoners gaan we verbeteren. We willen de communicatie verbeteren en ervoor zorgen dat inwoners weten waar ze terecht kunnen.