Financiën

Terwijl we dit programma schrijven, zijn de financiële gevolgen van de Covid-crisis nog beperkt in te schatten. Feit is dat het rijk de staatsschuld fors heeft laten oplopen om de compensatiemaatregelen te bekostigen en dat kan van invloed zijn op de begroting van gemeenten in de komende periode. We moeten daarom heel bewust met gemeenschapsgeld omgaan, maar tegelijkertijd wil D66 het economisch herstel niet belemmeren door bezuinigingen of lastenverhoging op korte termijn. Gelukkig is Hollands Kroon financieel gezond, maar dat is vooral te danken aan incidentele meevallers in het verleden en daarop kun je niet blijven rekenen. D66 vindt dat op de middellange termijn de vaste inkomsten en uitgaven in balans moeten zijn, wat betekent dat reserves in de eerste plaats worden aangewend voor incidentele situaties.

D66 staat voor structureel investeren in onderwijs, arbeidsmarkt, innovatie, infrastructuur, verduurzaming en cultuur. In Hollands Kroon zal D66 zich met name richten op het mogelijk maken van duurzame en innovatieve activiteiten en actief bijdragen aan de landelijke doelstelling voor het bouwen van meer woningen.