Vitaliteit

Als je lichamelijk en geestelijk gezond bent en genoeg energie hebt, kun je, samen met de mensen om je heen, de meeste uitdagingen van het leven aan. D66 wil dan ook inzetten op gezond leven. Het kunnen sporten en bewegen draagt bij aan dat gezonde leven van alle inwoners, van jong tot oud.

Het promoten en faciliteren van het bewegen en sporten ziet D66 dan ook als een belangrijke taak voor de gemeente. Ook het hebben van een gezonde leefomgeving rond je woning, je buurt en ook daarbuiten zijn van groot belang.

Lichamelijk en geestelijk gezond zijn, is helaas niet vanzelfsprekend. D66 maakt zich hard voor goede zorg en ondersteuning die bijdraagt aan het terugdringen van problemen, het voorkomen van problemen in de toekomst en het optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. Mensen uit de directe omgeving van de personen die zorg en ondersteuning nodig hebben, spelen hierbij een grote rol. Het activeren en mobiliseren van mensen uit de omgeving is een belangrijk onderdeel van de hulp die vanuit de gemeente geboden wordt. Daarnaast is er ondersteuning en soms zelfs behandeling nodig door professionals en specialisten. Het vinden van een goede balans tussen steun van personen uit de eigen omgeving en het inzetten andere hulp en ondersteuning is van groot belang. Wat D66 betreft gaat het daarbij altijd om maatwerk: goed kijken naar wat voor die persoon/dat gezin nodig is. Vervolgens is het belangrijk goed te bekijken of het gewenste resultaat bereikt is en of iedereen tevreden is over de hulp en ondersteuning die geboden is. Zo kunnen we de best mogelijke hulp en ondersteuning bieden zonder geld over de balk te gooien.

Onze concrete voorstellen

  • De door de gemeente te bieden of organiseren zorg en ondersteuning is gericht op: doen wat nodig is en daarmee zorg en ondersteuning op maat. Deze beweging wordt ook wel ‘de omgekeerde toets ’genoemd en wordt in Hollands Kroon al ten dele toegepast. D66 ziet deze werkwijze als de nieuwe standaard.
  • D66 is op alle niveaus groot voorstander van samenwerking. Ook als het gaat om de inzet van de gemeente op het gebied van het sociaal domein, is het tijd om te onderzoeken op welke onderdelen wij de regionale en soms zelfs bovenregionale samenwerking kunnen vergroten. Niet alleen biedt dit samenwerken kansen voor het terugdringen van bureaucratie en daarmee kosten, het biedt ook mogelijkheden als het gaat om het leren van elkaar en het innoveren van de hulp en ondersteuning die geboden wordt. Dat wij hierbij onze positieve ervaringen met de werkwijze van Hollands Kroon inbrengen in die regionale samenwerking spreekt voor zich!
  • In een gemeente met zo veel water is het goed kunnen zwemmen van groot belang. Daarnaast is zwemmen zeer gezond en ontspanning in recreatie water of een zwembad erg leuk. D66 wil zich er voor inzetten dat ieder kind op jonge leeftijd het zwem ABC kan behalen. Onderzoek naar de herintroductie van het ‘schoolzwemmen’ maakt deel uit van die inzet.
  • D66 wil dat er op verschillende momenten van het jaar en op verschillende manieren aandacht wordt besteed aan gezond leven. Het promoten van sport en goede voeding kan bij voorkeur in samenspraak met sportverenigingen, maar ook bijvoorbeeld met voedingsdeskundigen en bewegingstherapeuten uit onze eigen gemeente worden vormgegeven. Wij kijken er naar uit om samen met hen hierover voorstellen te doen aan de gemeenteraad.