D66 kiest vóór kleinschalige opvang


Op woensdag 25 mei stemde de gemeenteraad in met het voorstel om kleinschalige opvang te realiseren voor asielzoekers. D66 is en blijft een voorvechter voor de opvang van vluchtelingen in Gorinchem. We zijn daarom tevreden met de commitment om in de nabije toekomst 150 asielzoekers te verwelkomen.

Medemenselijkheid als waarde

Ons kersvers geïnstalleerde raadslid Tom van der Meijden benadrukte tijdens het debat het belang van vluchtelingenopvang. Elke dag nemen ergens ter wereld mensen de moeilijkste beslissing van hun leven: ze ontvluchten huis en haard in de vrees voor oorlog en geweld. In de hoop om elders een beter, veiliger en vrijer leven op te bouwen voor zichzelf en de mensen die zij liefhebben. D66 ziet het als haar plicht om deze mensen te helpen. Vanuit een gevoel van naastenliefde en medemenselijkheid. Daarom nemen we verantwoordelijkheid voor hun opvang, ook als andere gemeenten dat niet doen. We hebben goede hoop dat de kleinschalige opvang voor het einde van dit jaar op poten staat. In september bekijkt de raad welke voortgang het college heeft geboekt. Als de kleinschalige opvang onverhoopt niet op tijd gereed is, trekken we samen met de CU/SGP en de SP op om de opvang in het voormalige belastingkantoor te continueren. Een Gorinchem zonder opvanglocatie is in onze ogen immers ondenkbaar met oog op de schrijnende situaties in Ter Apel.

Participatie om draagvlak te vergroten

Voordat de gemeenteraad een locatie kan selecteren voor de kleinschalige opvang, vindt eerst een participatietraject plaats. Op vragen van onze fractie heeft de wethouder toegezegd dat dit traject vooral bedoeld is om randvoorwaarden van inwoners te bepalen. Bijvoorbeeld over welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en de contactpunten van de gemeente. Vanzelfsprekend kunnen inwoners bedenkingen kenbaar maken, maar het staat buiten kijf dat Gorinchem kiest vóór vluchtelingenopvang. Met deze insteek doen we recht aan de inspraakmogelijkheden van Gorcumers, maar geven we ook handen en voeten aan onze diepgewortelde wens om vluchtelingen onderdak te bieden in onze stad.