Grondwetswijziging Artikel 1

Op initiatief van Alex Hammelbug van D66 in samenwerking met PvdA/Groenlinks zijn de nondiscriminatiegronden van artikel 1 van de grondwet uitgebreid.

Nieuwe tekst in de
raadszaal van Goes

Artikel 1 hangt ook in de Gemeenteraadszaal in Goes. Deze tekst is na het aanpassen van de tekst in de grondwet, nu ook aangepast aan de muur in de raadszaal.

Het nieuwe en dus huidige artikel 1 van de Grondwet luidt voortaan:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Aangepaste tekst Artikel 1 uit de grondwet - Beeld: Jacqueline van Mil, D66 Goes

Ondertekening door
minister Bruins Slot

Op 17 februari ondertekende minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Grondwetswijziging van artikel 1. Vanaf nu zijn handicap en seksuele gerichtheid toegevoegd aan de discriminatiegronden. De Grondwetswijziging vloeide voort uit een initiatief van de Tweede Kamer.  

Herziening in 1983

Exact 40 jaar geleden vond op dezelfde datum de grote Grondwetsherziening van 1983 plaats en kreeg het discriminatie-verbod een plek in het eerste artikel van onze Grondwet. Handicap en seksuele gerichtheid werden toegevoegd aan de discriminatiegronden.