Eindelijk proef opschorten I-criterium

Tijdens de laatste raadsvergadering diende D66, samen met de VVD de motie ‘opschorting i-criterium’ in.

I-criterium

Het i-criterium is de bepaling dat alleen ingezetenen (Nederlanders) gebruik mogen maken van de coffeeshop in Goes. Buitenlanders kunnen er niet terecht en zijn aangewezen op de handel in de straat.

Motie

Wij maken ons daar al een aantal jaar zorgen over omdat straathandel de deur openzet naar harddrugs en criminaliteit. En het geeft overlast waar we van af moeten. Vandaar dat we in onze motie hebben voorgesteld om het i-criterium op te schorten en niet meer te handhaven.

Pilot in Vlissingen

Er is extra aanleiding omdat in Vlissingen goede ervaringen zijn opgedaan met een pilot. Er is in Vlissingen nu veel minder overlast, dus waarom zouden wij het ook niet eens proberen. Pas dan kun je zeggen of het effect heeft of niet.

Eerdere poging

Een paar jaar geleden was het college van Burgemeester en Wethouders en trouwens ook de gemeenteraad er nog niet aan toe. Maar dat is dus nu anders! Er is bijna raadsbreed steun uitgesproken om het i-criterium voor een periode op te schorten.

Toezegging Burgemeester

De motie zelf haalde geen meerderheid, maar de burgemeester heeft toegezegd er op korte termijn mee aan de slag te gaan.