Deur open voor Roze Zaterdag

Roze Zaterdag haal je niet zomaar naar Goes.
Om een evenement als Roze Zaterdag naar Goes te halen moet een flink aantal hobbels overwonnen worden!

Wat is Roze Zaterdag?

Roze Zaterdag is een jaarlijks georganiseerde themadag – evenement – met naast ontmoeting, cultuur en zichtbaarheid ook een emancipatoir en educatief karakter. De dag wordt in Nederland meestal georganiseerd op de laatste zaterdag van juni. Het is een jaarlijks open en landelijk ontmoetingsmoment waar homo’s, lesbiennes, transgenders, intersekse personen (LHBTI) elkaar samen met sympathisanten treffen. Roze zaterdag begint jaarlijks met een oecumenisch kerkdienst en vervolgens vindt de traditionele parade plaats.

Elke jaar wordt Roze Zaterdag in een andere stad in Nederland gehouden.

De keuze voor die stad vindt twee jaar van te voren plaats. Voor  Goes gaat het om Roze Zaterdag 2023. In Zeeland vond nog nooit een Roze Zaterdag plaats.

Door de organisatie – het LHBTI Netwerk Zeeland – is de keuze op Goes gevallen, omdat Goes een van de twee Zeeuwse Regenbooggemeenten in Zeeland is en vóórstaat een inclusieve gemeente te willen zijn. Goes heeft bovendien ook ervaring met boven regionale evenementen en ligt centraal in Zeeland.

Welke hobbels
moeten er
overwonnen worden?

  • Allereerst weerstand. Vooral de Christelijke fracties hebben moeite met een dergelijk evenement. “U hoeft niet bang te zijn voor schaars geklede mensen op boten” vertelde Stefano Frans, voorzitter van het LHBTI-netwerk Zeeland, aan de raad afgelopen donderdag. De nadruk op die dag ligt op ontmoeting en erkenning van de LHBTI gemeenschap, om te mogen zijn wie je bent.
  • Ten tweede de financiën. Zo’n dag kost geld en de gastgemeente moet € 50.000,- kunnen bijdragen en daarnaast een garantiestelling geven voor nog eens

€ 50,000.- voor resterende organisatiekosten. Deze organisatiekosten worden via  sponsoring en bijdragen van andere Zeeuwse steden en de Provincie verworven.

  • Tot slot moet de gemeente samen met het LHBTI-netwerk een zogenaamd Bidbook aanbieden, waarin Goes zich kandidaat stelt als gaststad voor Roze Zaterdag.

Toewijzing

Maar het is de landelijk overkoepelende organisatie, die uiteindelijk de gastgemeente toewijst.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 februari jl. werd de Motie Roze Zaterdag & Goes Marketing besproken, ingediend door VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Voor de PvdA en GroenLinks ligt de nadruk op het vergroten van de acceptatie van LHBTI-ers. In Zeeland is dat nog geen vanzelfsprekendheid!

Voor de VVD ligt de nadruk op het promoten van Goes als aantrekkelijke gemeente met een goed vestigingsklimaat. Het nadrukkelijk betrekken van Goes Marketing bij de organisatie biedt daarbij meerdere voordelen, zoals ervaring bij het organiseren van grote evenementen.

Ook D66 vindt het betrekken van Goes Marketing logisch en zinvol. Maar net als bij de PvdA en GroenLinks ligt de focus op de inclusiviteit en de acceptatie van de LHBTI gemeenschap. D66 vindt juist deze combinatie van bovenregionaal evenement met het vergroten van begrip en zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap een kans voor Goes. Goes kan zich hierbij werkelijk profileren als inclusieve gemeente. Een groot aantal culturele instellingen heeft in en brief aan het college te kennen gegeven warm voorstander te zijn van Roze Zaterdag 2023 in Goes.

Uiteindelijk werd de motie donderdag raadsbreed aangenomen, met uitzondering van de fractie SGP/CU.  Hobbel 1 leek genomen. Maar hobbel 2 bleek weerbarstiger. De VVD had gerekend op een deel van de post:
‘extra financiële bijdrage van € 50.000 per jaar ten laste van de algemene reserve voor een periode van vier jaar (2018-2021) aan de stichting Goes Marketing voor het uitvoeren van vier bovenregionale evenementen, zoals omschreven in het actieplan stichting Goes Marketing 2018-2022.’

In 2020 kon vanwege bovenregionaal evenement gehouden worden vanwege corona, zo was de redenering en dat zou ook wel gelden voor 2021. Maar helaas, de pot was al leeg en Goes Marketing bleek het geld aan verschillende andere (online) activiteiten te hebben uitgegeven. Maar volgens de VVD is Goes Marketing ‘een kei in het vinden van sponsoren en co- financiering en zullen zij het benodigde geld zeker kunnen vinden’.

De motie werd daarom gewijzigd in die zin dat er nog geen besluit onder stond, maar een verzoek aan het college om Goes Marketing te verzoeken in gesprek te gaan met het LHBTI- netwerk om een financiële oplossing te vinden. Als die vóór de raadsvergadering van 25 maart is gevonden kan een Bidbook worden aangeboden. D66 rekent daar eigenlijk wel op.

Goes Marketing
kan zich nu bewijzen! 

En dan moeten we wachten of ook hobbel 3 genomen kan worden.
We hopen het van harte.