Bezoek aan DOW Terneuzen en ZRD

Op zaterdag 1 juli 2022 hebben Frans de Bruijckere en Hendrik Holthuis een bezoek gebracht aan de DOW in Terneuzen en de Open Dag van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

Dow in Terneuzen

Als eerste werd door CEO Benelux, Scandinavië, UK, FR, ES en PT , Anton G van Beek, het 125 jarig bestaan dit jaar van DOW genoemd. De grootste fabriek buiten USA is in Terneuzen met een medewerkersbestand van ca. 3.600. Het belangrijkste thema was de energietransitie. De komende 30 jaar zal in deze branche een “tectonic shift” plaatsvinden, dus een technologische aardverschuiving die in niet te vergelijken is met de 30 jaren te voor.
Omdat DOW nu nog een grote koolstof uitstoot heeft; in Nederland alleen al bij het chemisch kraken 5 miljoen ton CO2 uitgestoten wordt en waarvan Shell en DOW 68% aandeel aan hebben, is samen met Shell en TNO in Amsterdam het e-Missi0n project gestart.
Het e-Missi0n project met o.a. TNO heeft nu een experimentele unit op de “Energy Transition Campus Amsterdam” (ex Shell Technology Center) staan en waar de kraakfornuizen met elektriciteit functioneren. In de toekomst zullen de e-krakers met kern- of windenergie bedreven worden.

Maar ook met een mindere hoeveelheid aan circulaire gassen, moeten er oplossingen worden gevonden. Bijvoorbeeld het opslaan van CO2 in ondergrondse ruimtes in de Noordzee. Uit de restgassen wordt waterstof voor bijvoorbeeld schepen of vrachtwagens gemaakt!
Opgewekte stoom worden gevoed. Met de gewonnen ervaring zal men in Terneuzen de hele plant ook op deze manier koolstofvrij ombouwen. De elektrificatie moet in 2025 afgesloten zijn, mits investeringssteun van de overheid aangeboden wordt!
Na deze interessante informatie kwam Kees Biesheuvel met project “industrieel warmtenet. Hij is technologie-en innovatiemanager en houdt zich o.a. bezig met het industrieel samenwerkingsverband Smart Delta Ressources. In Zeeuws-Vlaanderen stoot kunstmestfabriek Yara in Sluiskil ook veel broeikasgas CO2 uit.
De actuele productie heeft een enorme restwarmte (industriewater) over waarmee je makkelijk 3 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen van het gas zou kunnen afhalen. De restwarmte die door het net stroomt komt op een temperatuur bij de woningen die het niet noodzakelijk maakt ze niet compleet te moeten isoleren. De gasketel zal door een warmtepomp vervangen moeten worden, maar de gasleidingen in de woning kunnen één op één worden gebruikt om het 40°C warme industriewater bij de warmtepomp te brengen. Veel informatie vinden jullie in www.dowcircles.nl onder industrieel warmtenet.

Open dag ZRD

Aansluitend aan het bezoek aan DOW Terneuzen hebben Hendrik en Frans deelnemen aan de open dag van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) in Terneuzen. Namens de raadsleden van D66 Goes namen wij deel aan de opendag.

De ZRD is 100% in eigendom van de regeling OLAZ (Openbaar Lichaam Afstoffenverwijdering Zeeland). OLAZ wordt gevormd door de 13 Zeeuwse gemeenten.

Directeur ZRD, Paul Marinissen nam ons mee in een presentatie over de “wereld van afval in Zeeland” De Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (ZRD) is opgericht voor optimale afvalverwijdering voor de Zeeuwse burgers. De belangrijkste taak van de ZRD is dan ook het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen/grondstoffen, waaronder:

 • Restafval
 • GFT-afval (Groente- Fruit- en Tuinafval)
 • OPK (Oud papier en karton)
 • PMD (Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingsafval en Drankenkartons)
 • PMD+ (dit is de combinatie van PMD- en Restafval in nascheiding gemeenten)
 • Flessenglas
 • Textiel

Daarnaast exploiteert de ZRD namens de Zeeuwse gemeenten alle milieustraten waar grof huishoudelijk afval door inwoners van Zeeland gesorteerd in ca. 30 verschillende fracties gescheiden kan worden aangeboden.

De ZRD biedt voor de Zeeuwse gemeenten ook andere diensten aan:

 • Op- en overslag van afvalstoffen, waaronder oud papier en karton en (brongescheiden) PMD-afval (Plastic verpakkingsafval, Metalen Verpakkingsafval en Drankenkartons);
 • Machinaal (en handmatig) vegen van straten, wegen en pleinen, eventueel aangevuld met andere activiteiten op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte;
 • Beleidsonderzoek en -advisering op het gebied van afvalstoffen;
 • Levering en plaatsing van ondergrondse en bovengrondse inzamelvoorzieningen;
 • Levering van circulaire minicontainers voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
 • Administratie t.b.v. de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z.

Beleid, visie en doelstellingen

De visie, het beleid en de doelstelling van de ZRD zijn vastgesteld bij de oprichting van de organisatie, en gelden als de basis voor de bedrijfsvoering.

Visie
De ZRD beoogt een effectieve, efficiënte en klantgerichte uitvoering van de afvalverwijdering en aanverwante reinigingsactiviteiten in opdracht van gemeenten in de provincie Zeeland. Bij de uitvoering van de activiteiten speelt behalve het financiële ook het milieu hygiënische aspect een belangrijke rol.

Beleid
De zorg van de ZRD gaat uit naar een effectieve en efficiënte uitvoering van haar diensten voor de Zeeuwse gemeenten, met als uitgangspunt de wensen en behoeften van elke individuele gemeente. Het beleid van de ZRD is gericht op een marktconforme prijsstelling op basis van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Intern hanteert het bedrijf een modern personeelsbeleid.

Doelstelling
De ZRD houdt zich niet alleen bezig met de inzameling van huishoudelijk afval. De ZRD wil ook voorzien in de verwijdering van het huishoudelijk afval in Zeeland vanaf de inzameling tot en met de eindverwerking en eindbewerking.

Na de presentatie werden door verschillende medewerkers in 3 groepen rondgeleid in respectievelijk in het afvalstofoverslagstation, op de milieustraat en het wagenpark aan moderne inzamelvoertuigen uitgevoerd met een hoge mate van automatisering.

We kregen allen een paraplu uitgereikt voor de toen vallende regenbui maar ook ter bescherming van onze kleding tegen de uitwerpselen van de honderd rondvliegende meeuwen en kauwtjes.
Een bijzonder inspirerende en leerzame bijeenkomst, voor nadere informatie zie de website https://www.zrd.nl/