Kent u ‘maai mei niet’?

Maai mei niet

Kent u Maai Mei Niet? Door diverse instanties zoals o.a. stichting Steenbreek, Velt, Bijeen stichting, Flora van Nederland wordt geadviseerd om in de maand mei niet te maaien.

Van inwoners in Goes hebben wij signalen en vragen gekregen dat er meerdere plantsoenen en bermen toch gemaaid zijn in mei. Door het gebruik van zware machines worden er tevens diepe maaisporen achtergelaten.

De belangrijkste redenen om in de maand mei niet te maaien zijn:

  • Door niet te maaien in mei neemt de biodiversiteit toe. Zo kunnen er in het hoge gras meer bloemen bloeien waaruit insecten voedsel halen voor hun larven. Verder zorgt het hoge gras voor meer schaduw waardoor vocht langer in de bodem vastgehouden wordt, ook dit is gunstig voor de insecten die er leven.
  • In deze periode broeden veel vogels, het hoge gras biedt nestmogelijkheden. Het maaien van gras kan de nesten verstoren en de (jonge) dieren in gevaar brengen.

We hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college om hier meer duidelijkheid over te krijgen.