Maak speelplaatsen toegankelijk voor iedereen!

Wij zijn positief over de nieuwe visie op speelvoorzieningen. Buiten spelen is gezond en leuk voor kinderen. Zorgen dat de kwaliteit van de speeltoestellen en speelplaatsen omhoog gaat past daarbij.

Samen met omwonenden en kinderen

We zijn blij om te lezen dat er contact gezocht wordt met de omwonenden om te komen tot de beste oplossing. Vooral de participatie van kinderen vinden wij erg positief.

Toegankelijkheid

Een punt waar wij nog aandacht voor willen is de toegankelijkheid van de speelplekken. Er wordt aangegeven dat niet iedere speelplek en speeltoestel voor iedereen geschikt kan zijn. Qua speeltoestellen kunnen wij ons dat zeker voorstellen. Je kunt niet zomaar iedere speelplek geschikt maken voor alle soorten van beperkingen.

Maar we kunnen wel zorgen dat onze speelplaatsen toegankelijk zijn voor iedereen. Mijn zoon was kinderwethouder in het vorige kindercollege. Hij had het geschikt maken van speeltuinen voor kinderen met een handicap als speerpunt, door een schoolgenootje in een rolstoel dat op het schoolplein nooit kon meespelen bij de speeltoestellen door de houtsnippers. Dat vond mijn zoon altijd erg jammer.

Kinderen met een lichamelijke beperking

Door een speelplek in ieder geval toegánkelijk te maken voor kinderen met een lichamelijke beperking, betekent dat ze samen kunnen spelen met hun vriendjes in de wijk ook al zijn de speeltoestellen nog niet geschikt.

Dus samengevat vinden wij het een goed plan, maar het kan qua toegankelijkheid nog een verbetering gebruiken.

Doel aanpassen

Het doel in de volgende bestuursperiode zou wat ons betreft moeten worden: 1 plek in dorp of wijk helemaal geschikt voor kinderen met een beperking (zoals het plan beschrijft) én zorgen dat alle andere speelplekken toegankelijk zijn voor iedereen.

Voor nu wachten we de inventarisatie af van speelplekken. Dan wordt duidelijk welke speelplaatsen er mogelijk verdwijnen en welke blijven. Pas dan kunnen we kijken naar wat het kost om de speelplaatsen allemaal in elk geval toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking.