Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 maart 2013

Els Borst: “Euthanasiewet biedt meer ruimte”

Minister van Staat Els Borst, zelf als minister van VWS (1994 – 2002) verantwoordelijk voor de euthanasiewet (2001), dringt er op aan dat artsen de nu al bestaande ruimte van die wet goed benutten. De richtlijn van de KNMG die euthanasie bij dementerenden afwijst is veel terughoudender dan de wet voorschrijft.

Ruimte benutten

‘Laten we de ruimte die er nu al is ten volle benutten. Daarvoor is het van belang dat zowel artsen als patiënten en hun familie goed weten wat kan en wat niet kan. Gelukkig staat er in het regeerakkoord: “De maatschappelijke discussie over het levenseinde zal worden voortgezet. Dit kan leiden tot aanpassing van wet- en regelgeving.” Dat is grote winst na jaren van kabinetten met het CDA waarin een spreekverbod over euthanasie gold. Discussie is echt nodig. Door een veel te benauwde interpretatie van de wet worden mensen in hun laatste levensfase soms aan hun lot overgelaten terwijl ze meenden dat ze het eerder goed hadden afgesproken met alle betrokkenen.’

Els Borst in Zembla 14-02-2013 (Áls ik dement ben wil ik dood)

Els Borst in de Volkskrant