Zin in de nieuwe bestuurscultuur, kritisch op de inhoud

D66 over het Coalitieakkoord: zin in de nieuwe bestuurscultuur, kritisch op de inhoud
Afgelopen donderdag werd het Coalitieakkoord “Versterken & Vernieuwen “, opgesteld door de Volkspartij Dongen en het CDA Dongen – ’s Gravenmoer, aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd. Aan de andere partijen was gevraagd een reactie te geven op dit akkoord en via moties met eventuele aanvullingen te komen. Uiteraard gingen wij hier graag op in! Per hoofdstuk hebben wij onze visie gegeven in onze volledige spreektekst, waarin we zowel de positieve als kritische punten noemden. Samen met de Ouderenpartij voor Dongen kwamen wij met 9 aanvullende moties, waarvan er 4 zijn aangenomen.

Nieuwe bestuurscultuur

Zin in de nieuwe bestuurscultuur! D66 is blij met de keuze voor een akkoord op hoofdlijnen, hierdoor wordt er ruimte geboden om de komende jaren met de gehele gemeenteraad het debat aan te gaan over de uitwerking van de opgaven en ambities. Verder vinden we het zeer positief dat het de bedoeling is van de Volkspartij en het CDA om de “traditionele” coalitie- en oppositie verhoudingen te doorbreken. D66 is hier een groot voorstander van! Wij denken dat het voor alle inwoners van Dongen belangrijk is dat de gemeenteraad de komende 4 jaar zo goed mogelijk samenwerkt. Ook kunnen wij ons uiteraard helemaal vinden in de uitgesproken ambitie om gezamenlijk vol in te zetten op het versterken van de stem van Dongenaren in nieuwe gemeentelijke plannen en het meedenken met plannen uit de Dongense samenleving.

Zin in de nieuwe bestuurscultuur! D66 is blij met de keuze voor een akkoord op hoofdlijnen, hierdoor wordt er ruimte geboden om de komende jaren met de gehele gemeenteraad het debat aan te gaan over de uitwerking van de opgaven en ambities. Verder vinden we het zeer positief dat het de bedoeling is van de Volkspartij en het CDA om de “traditionele” coalitie- en oppositie verhoudingen te doorbreken. D66 is hier een groot voorstander van! Wij denken dat het voor alle inwoners van Dongen belangrijk is dat de gemeenteraad de komende 4 jaar zo goed mogelijk samenwerkt. Ook kunnen wij ons uiteraard helemaal vinden in de uitgesproken ambitie om gezamenlijk vol in te zetten op het versterken van de stem van Dongenaren in nieuwe gemeentelijke plannen en het meedenken met plannen uit de Dongense samenleving.

Onze aanvulling

Groene(re) schoolpleinen, meer bomen en aandacht voor duurzaamheid Minder enthousiast zijn we met de intentie van de nieuwe coalitie om het aantal fte wethouders in het college de komende bestuursperiode uit te gaan breiden. En we missen in het akkoord heel duidelijk aandacht voor een aantal onderwerpen. Daarom waren we blij dat onze moties die opriepen voor meer bomen in Dongen en de ontwikkeling van groene(re) schoolpleinen zijn aangenomen! Op onze motie voor het ontwikkelen van een visie op elektrisch vervoer (plan voor o.a. voldoende laadpalen), gaf wethouder Jansen aan de raad een overzicht te geven met alle plannen die van invloed zijn op het elektriciteitsnet in Dongen. Zodat we op basis daarvan in debat kunnen over hoe we de overstap naar duurzame energie het beste kunnen gaan maken in onze gemeente.

Samenhangend ouderenbeleid

De stem van ouderen in Dongen wordt verankerd in beleid Ook vinden we het heel belangrijk dat de gemeenteraad met elkaar het signaal heeft afgegeven dat de stem van de ouder wordende Dongenaar op alle gebieden in beleid moet worden vastgelegd. Het college is namelijk gevraagd om, samen met vertegenwoordigers van alle ouderenorganisaties in Dongen, een samenhangend ouderenbeleid met uitvoeringsprogramma te ontwikkelen. We zijn erg benieuwd naar de uitwerking hiervan!

Samenhangend ouderenbeleid

Al met al denken we dat dit akkoord, aangevuld met de aangenomen moties, het startpunt is voor de gemeenteraad om de komende jaren met elkaar in gesprek te gaan en te komen tot mooie, nieuwe plannen voor de grote uitdagingen die voor ons liggen! Wij hebben er zin in!
Heb je hier vragen over of wil je iets anders met ons bespreken? Komende zaterdag staan we weer op het Looiersplein tussen 12.00 – 14.00 uur.
De fractie van D66,
Marieke Schouten, Joeri de Jong, Gitta Camfferman en Ulaş Köse