Woningbouw in Dongen: snel en zorgvuldig

Wij zijn van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om, juist in deze tijd, betaalbare woningen te realiseren in Dongen. Voor alle Dongenaren: van de starter die graag bij familie en vrienden in Dongen wil blijven wonen, tot ouderen die een levensloopbestendige woning zoeken.

Gezonde concurrentie

Momenteel wordt grond rechtstreeks aan één projectontwikkelaar verkocht. Wij geloven echter dat het voordeliger is voor de financiële positie van Dongen, het kunnen sturen op de invulling van woningbouw en de eerlijkheid binnen de vastgoedmarkt om gelijke kansen te bieden aan meerdere projectontwikkelaars om grond aan te kopen. Hierdoor ontstaat er gezonde concurrentie en kunnen we als gemeente kiezen voor de partner die het beste voor Dongen te bieden heeft, bijvoorbeeld goedkope hoogwaardige woningen.

Gronduitgifte Noorderlaan

Als gemeente is het nodig om stevig de regie te pakken en heel duidelijk kaders mee te geven aan projectontwikkelaars. Om hier concreet werk van te maken, hebben wij vorig jaar vragen gesteld over de gronduitgifte van de Noorderlaan. Want daar begint het realiseren van een goedkope woning. Uit de beantwoording van die vraag bleek dat het college van B&W van mening was dat de gemeente bij de uitgifte van gronden zoals aan de Noorderlaan en de Waspikseweg contractsvrijheid had. Zij zou dus zelf kunnen bepalen met welke partij een contract over de gronduitgifte kan worden aangegaan. Zonder eventuele andere gegadigden de mogelijkheid te geven om te kunnen meedingen.

Beleid aanpassen

Naar onze mening is dat te kort door de bocht. Inmiddels heeft de Hoge Raad – ons hoogste rechtscollege – op 26 november 2021 bepaald, dat overheden de verkoop van onroerend goed – dus ook grond – niet langer zonder meer via één-op-één-transacties met een marktpartij mogen afwikkelen. Andere gegadigden moeten volgens deze uitspraak de mogelijkheid kunnen krijgen om mee te dingen.
Met het oog op deze uitspraak hebben wij het college dan ook gevraagd of zij hun beleid hierop gaan aanpassen. Snel bouwen mag in een later stadium namelijk niet gefrustreerd worden door juridische problemen die kunnen volgen uit de uitspraak van de Hoge Raad.
De vraag is verzonden op 24 april en zal binnen 30 dagen door het college van B&W beantwoord worden. We zullen u op de hoogte houden over de laatste ontwikkelingen.