Wij kijken vooruit

Uiteraard vinden wij het behoorlijk teleurstellend dat D66 ondanks twee verkiezingswinsten op rij opnieuw niet aan de formatietafel wordt uitgenodigd. Vooral omdat wij op basis van het zojuist gepresenteerde verslag hier inhoudelijk geen duidelijke argumenten voor zien, en met name getalsmatige overwegingen de doorslag lijken te hebben gegeven.
Jammer, maar het is niet anders en wij kijken graag vooruit.

Bestaande bestuurscultuur veranderen

We hopen dan ook dat de Volkspartij en het CDA zich er samen echt hard voor zullen maken om de bestaande bestuurscultuur te veranderen en we met alle partijen de komende 4 jaar open en constructief kunnen samenwerken. D66 is in ieder geval bereid hier haar best voor te doen.

Formatieproces

Voor wat betreft het formatieproces willen we graag de volgende punten meegeven:
– Wij vinden het belangrijk dat er duidelijk over het proces gecommuniceerd wordt, zowel naar de andere partijen als naar de inwoners en de pers. Dus wat ons betreft aan de voorkant transparantie over het proces en tijdpad en regelmatige updates over de voortgang
– Verder vraagt de breed gedragen wens voor een akkoord op hoofdlijnen om een vernieuwend formatieproces, waarbij het fijn zou zijn als de formateur hier ervaring mee heeft.
– Daarnaast is een goede afstemming tussen het opstellen van een akkoord en het takendebat wenselijk.
– Wij zijn uiteraard bereid om input voor een akkoord mee te geven, maar vinden het daarbij wel belangrijk dat vooraf de verwachtingen goed worden afgestemd. 4 jaar geleden hebben wij namelijk ook input gegeven en daar is toen niets mee gedaan. Indien input gewenst is dus graag duidelijk vooraf wat voor soort input, binnen welke termijn en een terugkoppeling of er wel of niet wat mee gedaan is en waarom dan niet.
– Tenslotte willen we de partijen de overweging meegeven om vooraf een wethoudersprofiel op te stellen.

Benieuwd naar het uiteindelijke resultaat

Gezien de opzet van vanavond is er niet de kans om een reactie van de Volkspartij en het CDA te krijgen op deze punten. Wij zouden het dan ook waarderen als ze hier samen bijvoorbeeld schriftelijk op willen reageren.
Uiteraard wensen we de Volkspartij en het CDA de komende weken veel succes en zijn we benieuwd naar het uiteindelijke resultaat!