Vertraging IKC de Biezen: is er nog vertrouwen in de politiek?

Het zal u vast niet ontgaan zijn: de bouw van IKC de Biezen is weer met een half jaar uitgesteld. Niet halverwege 2025, maar eind 2025 moet het nieuwe gebouw voor onder andere basisschool de Biezenkring worden opgeleverd. Ongelofelijk, want de Biezenkring zit momenteel in een gebouw met grote vochtproblemen, schimmel en slechte luchtkwaliteit. Al jaren staan de potten en pannen binnen om de regen op te vangen. Wij waren dan ook niet te spreken over deze vertraging en diende, samen met de Ouderenpartij voor Dongen, een motie in zodat de Biezenkring vanaf het begin van schooljaar 2025/2026 gebruik kan maken van het nieuwe gebouw.

Zoveelste vertraging

Het is namelijk niet de eerste keer dat de bouw voor IKC de Biezen vertraagt. Als de planning uit 2020 was aangehouden, had het gebouw er in het nieuwe jaar (2023) al gestaan – vorig jaar werd er nog gesproken over halverwege 2024. Nu hebben we het al over eind 2025. Vertraging die ons inziens voorkomen had kunnen worden, als de gemeente samen met stichting Bravoo daadwerkelijk ‘voortvarend aan de slag’ was gegaan. De reden voor de vertraging was namelijk het ‘gevolg van een vacature op het thema Onderwijs binnen de gemeente, in combinatie met de vakantieperiode’. Ook de sluiting van de Noorderpoort – die allang bekend was – zou een rol hebben gespeeld. En dat terwijl de bouw van de school door allerlei externe factoren (schaarste in bouwmaterialen, stijgende (energie)prijzen) al flink onder druk staat.

Ongelofelijk en onjuist

Daarom hebben wij , samen met de Ouderenpartij voor Dongen en gesteund door de VVD, een motie ingediend waarin we wethouder Kunst vroegen om te bevestigen dat de gemeente er echt alles aan zal doen om de bouw niet te vertragen en om er samen met stichting Bravoo voor te zorgen dat het nieuwe schoolgebouw aan het begin van het schooljaar 2025/2026 in gebruik kan worden genomen. Een planning die technisch haalbaar is, mits iedereen (gemeente en schoolbestuur) de schouders eronder zet. Helaas werd de motie verworpen door het CDA en de Volkspartij. “De bal ligt bij stichting Bravoo”, zo begrepen wij van de Volkspartij, waardoor “de voortgang van dit proces niet in handen ligt van het college”. Ongelofelijk én onjuist want als gemeente zijn wij altijd eindverantwoordelijk voor de bouw van nieuwe scholen.

Vertrouwen in de politiek

Naast het voortzetten van een ongezonde leeromgeving voor kinderen en leraren, gaat deze discussie om meer: vertrouwen in de politiek. Gitta: “Hoe kunnen we van inwoners, kinderen, leraren, en schooldirecteuren verwachten dat zij vertrouwen in de politiek als we keer op keer onze afspraken niet nakomen? De wethouder zal het vertrouwen echt moeten terugwinnen door actie. Geen woorden, maar daden!”
Wordt vervolgd…

Stille protest

Wij blijven scherp op de bouw van alle IKC’s in onze gemeente, hoe vaak wij ook de woorden ‘voortvarend’ en ‘flinke vaart’ moeten horen. Verder willen we graag alle leerlingen en leraren nogmaals bedanken voor hun stille protest tijdens de begrotingsvergadering!