Ulaş blikt terug op het 1e politieke jaar

Na één jaar gemeenteraad geven wij graag een inkijkje in hoe onze raadsleden het eerste jaar hebben ervaren, wat er is bereikt en wat de ambities zijn. We trappen af met Ulaş Köse!

Hoe is het om in de raad te zitten?

Het is een grote eer om het vertrouwen te krijgen van de Dongense inwoner. Ik kreeg veel voorkeursstemmen die me extra motivatie en vertrouwen gaven.
Er komen heel veel nieuwe regels, gebruiken en informatie op je af. Hoe schrijf je een amendement en wat is het verschil tussen een technische en politieke vraag bijvoorbeeld. Een groot deel van mijn ‘vrije tijd’ buiten mijn reguliere baan gaat dan ook naar het raadslidwerk. Ik heb het geluk om twee ervaren raadsleden (Marieke en Joeri) in de fractie te hebben. Dat hielp om er snel in te kunnen komen. Het belangrijkste hoefde ik niet te leren: luisteren naar wat er speelt in Dongen en je daar hard voor maken.

Waar ben je trots op?

Allereerst ben ik er trots op dat we altijd de inwoner en organisaties opzoeken en helpen waar we kunnen. Zo ben ik op bezoek geweest bij inwoners thuis, maar heb ik ook met mensen op straat en bij onze tent over hun problemen gesproken. Dit leidde onder andere tot vragen aan het college en was input voor voorstellen en standpunten.
Inhoudelijk wil ik twee dingen noemen. Het eerste is dat we naar aanleiding van onze motie een toezegging hebben gekregen van de wethouder om waterneutraal bouwen uit te testen in de geplande nieuwbouwwijk Noorderbunder. Daardoor was de motie niet meer nodig. Verder hebben we ons ook sterk gemaakt voor het woningbehoefteonderzoek, wat meegenomen is in de plannen voor de nieuwe wijk. Mede dankzij onze inbreng gaan we voor een natuur inclusieve, duurzame en betaalbare wijk met woningen waar Dongenaren behoefte aan hebben.

Voor ieder kind een boom

Als tweede ben ik heel trots op onze motie ‘voor ieder kind een boom’. Daarin maken we werk van meer groen in Dongen. Een aantal van onze ideeën liggen nu bij het college, zoals een geboortebos op de compensatiegronden van de N629 en een geboorteboompje cadeau bij registratie van een nieuwgeboren kind.

Wat wil je nog bereiken?

Wat wil je nog bereiken?
Ik zou graag willen dat we vaart maken met de Noorderbunder en N629. Voor wat betreft de N629 is het voor ons belangrijk dat er eindelijk een snelle oplossing komt. Wij voorzien dat de huidige oplossing te lang gaat duren. Een ander tracé voor de weg kan mogelijk sneller worden gerealiseerd, door de kleinere impact op het milieu, waaronder de stikstofuitstoot. Wat betreft de bouw van de Noorderbunder, maar uiteraard ook bij alle andere woningbouwplannen, wil ik zorgen dat we écht betaalbaar en duurzaam gaan bouwen en het liefst zonder al teveel vertraging.