Teleurstelling over niet uitbetalen van energietoeslag

Waarom dienden wij een motie van treurnis is?

De fracties van de Ouderen partij voor Dongen (OvD) en D66 Dongen waren afgelopen donderdag behoorlijk teleurgesteld in het handelen van het college van burgemeester en wethouders. Het college gaf toen aan dat zij vasthouden aan het standpunt dat zij niet nu al 500 euro energietoeslag willen uitkeren aan inwoners van Dongen die daar in 2022 recht op hadden. Daarom hebben D66 en de OvD tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2023 een motie van treurnis tegen het college ingediend.

Motie roept op tot actie

Door een hoge energierekening komen steeds meer Dongenaren in de problemen. In de motie van treurnis werd het college daarom opgeroepen om in actie te komen. Concreet betekent dit dat we hen vroegen om zo snel mogelijk 500 euro per inwoner uit te keren aan de inwoners die in 2022 een inkomen hadden onder de inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum inkomen.
CDA, VPD en VVD tegen de motie
De motie zorgde voor een hoop opwinding bij de tegenstanders van die motie – CDA, VPD en VVD. Zij benadrukten vooral dat er geen wettelijke basis is voor het uitkeren van de energietoeslag. De Participatiewet moet nog worden aangepast, en die moet zorgen voor de wettelijke basis voor de uitkering van de energietoeslag voor 2023

500 euro mag al uitgekeerd worden

Die wet moet inderdaad nog worden aangepast. Maar het gaat nog zeker tot de tweede helft van 2023 duren voordat dat proces afgerond is. Toch mag de gemeente nu alvast wel geld uitkeren aan inwoners, die in 2022 voor de energietoeslag in aanmerking kwamen. Gemeenten mogen namelijk onder de huidige wetgeving nog tot 1 juli 2023 500 euro extra energietoeslag uitkeren. Hiermee komt de totale energie toeslag van 2022 op 1800 euro. Zo hoeven gezinnen niet in de kou te zitten totdat de nieuwe wet voor 2023 is gemaakt. Bovendien heeft het Rijk het geld hiervoor al in 2022 aan de gemeenten uitbetaald.

Andere gemeenten keren wel uit

Andere gemeenten keren wel uit
Diverse andere gemeenten zijn dan ook al tot uitkering overgegaan. Het is voor ons onbegrijpelijk dat Dongen die stap niet durft te nemen. Met de formele opstelling van het college en het CDA, de VPD en de Dongense VVD zijn de inwoners van Dongen die de toeslag hard nodig hebben niet geholpen. Inwoners die letterlijk en figuurlijk in de kou staan. Het is dan ook pijnlijk te moeten constateren dat deze problematiek voor de voltallige gemeenteraad niet voldoende reden was om flexibel te zijn. Het is juist de gemeenteraad die deze inwoners moet vertegenwoordigen.