STEM 14, 15 of 16 maart!

Het liefst natuurlijk op D66 Dongen! U heeft het vast gemerkt de afgelopen weken: de gemeenteraadsverkiezingen komen dichterbij en de politieke partijen zijn flink zichtbaar op straat, online en in de krant. Ook het weekblad maakte ruimte voor politieke partijen om hun kandidaten zich te laten voorstellen en inhoudelijke stukjes te plaatsen. Daar heeft D66 Dongen dankbaar gebruik van gemaakt. In de afgelopen maanden zijn onze kandidaten en onze standpunten voorbij gekomen, waarmee u hopelijk een goed beeld heeft kunnen vormen van onze fractie.

De straten op, de wijken in!

Maar dat is natuurlijk niet het enige wat we de afgelopen weken hebben gedaan. Als D66 Dongen gaan we namelijk graag de straat op en de wijken in, om te horen wat er bij u speelt. Niet alleen in verkiezingstijd, zoals Marieke vorige week al schreef, maar het liefst altijd. De afgelopen weken zijn kandidaat-raadsleden van D66 Dongen bijna iedere zaterdag op pad geweest. We stonden op het Looiersplein en gingen de straten op in ’s Gravenmoer en Dongen-Vaart. En we spraken met de Turkse gemeenschap in cultureel centrum Isra en met agrarische ondernemers via de ZLTO Dongen-Loon op Zand.

Wat speelt er nu écht in onze gemeente?

Onze vraag daarbij was: wat speelt er nu écht in de gemeente? We troffen veel tevreden inwoners. In ’s Gravenmoer spraken we over de ontwikkelingen rondom de Hoofdstraat, de hoge snelheden die daar gereden worden en of de verbeteringen die dit jaar worden doorgevoerd gaan helpen.

In Dongen-Vaart kwam naar voren dat veel gezinnen erg blij zijn met de activiteiten in het jeugdcentrum en dat verhuizing hiervan naar IKC Dongen – Vaart bij velen niet de voorkeur heeft. Ook werd er aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rondom het IKC. Verder hoorden we positieve geluiden over de plannen voor een nieuwe wijk, zodat ook jonge gezinnen en starters in Dongen-Vaart kunnen komen en blijven wonen.

Thema’s als woningtekort, groenonderhoud en parkeergelegenheid waren onderwerp van gesprek op het Looiersplein.

Ga stemmen!

We vonden het fijn dat we, vanwege alle versoepelingen, weer gewoon met u in gesprek konden. We hopen u vaker te zien en met u te mogen spreken de komende vier jaar, en we gaan met veel plezier voor u aan de slag. Maar eerst bent u aan zet! Op 14, 15 en 16 maart kunt u uw stem laten horen, voor een nóg beter Dongen.
Namens alle leden en kandidaten van D66 Dongen.