Sluit ook Dongen zich aan bij het Schone Lucht akkoord?

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Voor ons een belangrijke verkiezing. Meer D66 zetels in de provincie betekent namelijk meer aandacht voor zaken die wij voor Dongen belangrijk vinden zoals duurzaamheid en natuurbehoud. Op dit moment is er goed contact tussen onze Dongense fractie, de D66 fractie in de provincie en de nieuwe D66 lijsttrekker Matthijs van Miltenburg. De bedoeling is dat de band met de nieuwe fractie na de verkiezingen, op 15 maart, verder wordt versterkt.

Verder versterken

De bedoeling is dat de band met de nieuwe fractie na de verkiezingen, op 15 maart, verder wordt versterkt. Dongense D66-leden helpen de komende weken ook mee met de verkiezingscampagne. Dat doen zij niet alleen door te flyeren, maar ook door aandacht te geven aan thema’s die zowel lokaal in Dongen als provinciaal spelen.

Luchtkwaliteit in Brabant laat te wensen over

Een van die thema’s is bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in Brabant. Deze laat nog steeds veel te wensen over. De lucht die Brabanders inademen is namelijk vergelijkbaar met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna 5 sigaretten binnenshuis rookt. Uit de laatste cijfers van de GGD blijkt dat als gevolg van vervuilde lucht Brabanders gemiddeld een jaar korter leven.

Tijd voor actie dus!

De provincie wil vooruit Tijd voor actie dus! Daarom heeft de provincie Noord-Brabant eind vorig jaar het beleidskader Milieu vastgesteld. Een van de onderdelen hiervan is luchtkwaliteit. Om de luchtkwaliteit te verbeteren wil de provincie intensiever samenwerken met de gemeenten. Zo willen ze alle Brabantse gemeenten laten deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord.
Het Schone Lucht Akkoord In januari 2020 is het Schone Lucht Akkoord opgesteld. Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te behalen ten opzichte van 2016 door als Rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk de luchtkwaliteit te verbeteren. Steeds meer gemeenten en provincies doen mee aan het Schone Lucht Akkoord.

Dongen doet helaas (nog) niet mee

Helaas Dongen nog niet, terwijl ook bij ons de lucht veel schoner kan. Daarom riepen wij in 2020 met een motie in de gemeenteraad op om als Dongen ook te onderzoeken of we kunnen aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Hierbij was en is het uitgangspunt: begin klein met initiatieven die passen bij de Dongense situatie en zet in op monitoring zodat de effecten zichtbaar worden. En hoewel de hele gemeenteraad achter het onderzoek stond, adviseerde het college in maart 2021 helaas om voorlopig niet deel te nemen aan het akkoord. Er zou geen geld zijn voor de benodigde ambtelijke capaciteit en monitoring.

Samen aan de slag

Wij hebben regelmatig contact met de Statenfractie over onderwerpen zoals luchtkwaliteit. Deze onderwerpen houden namelijk niet op bij onze gemeentegrenzen. We hopen dan ook dat het college door de oproep van de provincie alsnog besluit om aan te haken op het Schone Lucht Akkoord en samen met de provincie aan de slag gaat. Zo zorgen samen voor vooruitgang op de luchtkwaliteit in Dongen.