Marieke blikt terug op het 1e politieke jaar

Na één jaar gemeenteraad geven wij graag een inkijkje in hoe onze raadsleden het eerste jaar hebben ervaren. Wat is er bereikt en wat zijn de ambities? De afgelopen 3 weken konden jullie lezen over de ervaringen van Ulaş, Gitta en Joeri. Als laatste is het de beurt aan Marieke, de fractievoorzitter van D66 Dongen.

Hoe is het om in de raad te zitten?

Omdat dit de tweede keer is dat ik als raadslid ben gekozen, was afgelopen jaar mijn 5e jaar in de gemeenteraad. Het raadswerk zelf was dus niet nieuw, maar dit jaar was wel anders dan de 4 jaar ervoor. D66 heeft nu 4 raadsleden, terwijl we vorige periode met zijn drieën waren. Dit betekent dat we de onderwerpen beter kunnen verdelen. Daardoor blijft er meer tijd over om me in specifieke onderwerpen te verdiepen en in gesprek te gaan met inwoners en organisaties. En dat laatste vind ik het leukste deel van het raadswerk. Ik ben het afgelopen jaar vaak op pad geweest, heb nieuwe mensen leren kennen en veel goede ideeën gehoord, die ik daarna in de Dongense raad probeer in te brengen. Als dat dan lukt is dat fijn, want daar doe je het tenslotte allemaal voor!

Waar ben je trots op?

Ik ben vooral trots op ons team. Gitta en Ulaş begonnen vorig jaar als twee kersverse raadsleden zonder politieke ervaring en nu, na een jaar, hebben ze helemaal hun draai gevonden en kunnen ze prima het woord voeren over hun eigen onderwerpen. Met zijn vieren vormen we een hecht team, waarbij ieder zijn eigen stijl heeft en we elkaar goed aanvullen. Maar dit kunnen we alleen dankzij de steun van een actieve achterban, die met ons meedenkt en -leest en -schrijft, maar die bijvoorbeeld ook enthousiast op het Looiersplein aanschuift om met inwoners in gesprek te gaan. Hier ben ik heel blij mee, maar vooral ook heel dankbaar voor.
Verder kijk ik met een goed gevoel terug op een aantal verbeteringen in het minimabeleid die ik het afgelopen jaar heb ingebracht en die door het college zijn overgenomen. Denk hierbij aan de 500 euro energietoeslag voor inwoners met een inkomen tot 120% van de inkomensgrens, die het college gelukkig alsnog eerder uitkeert. Maar ook aan het besluit om Stichting Rechtswinkel Tilburg een subsidie toe te kennen. Deze stichting geeft gratis juridische bijstand aan inwoners in een kwetsbare positie. Een ander voorbeeld is dat inwoners met een bijstandsuitkering voortaan giften tot een maximum van 1200 euro per jaar mogen ontvangen, zonder dat zij dit aan de gemeente door hoeven te geven.

Wat wil je nog bereiken?

We kunnen in Dongen nog veel meer doen om inwoners die moeite hebben om rond te komen, zich eenzaam voelen, of die zorg nodig hebben te helpen. Hiervoor zal ik me de komende 3 jaar heel graag verder inzetten.