Kritisch over deelname Publiek Ontwikkelbedrijf

Wordt de Dongense inleg van 700.000 euro goed en effectief besteed?
We merken het aan alles, de warmere winters en hete zomers: het klimaat verandert. Dongen en de andere gemeenten in Midden-Brabant hebben gezamenlijk een grote opgave op het gebied van duurzame opwek van energie en klimaatadaptatie. Daarom hebben, met uitzondering van de gemeente Waalwijk, alle samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant en de provincie Noord-Brabant december 2021 de intentie uit gesproken om deel te gaan nemen aan het Publiek Ontwikkelbedrijf en het Regionaal Klimaatfonds.

Kennis, kunde en financiële middelen gebundeld

Op die manier kunnen kennis, kunde en financiële middelen gebundeld worden om zogenaamde energiehubs te realiseren. Ook kunnen gezamenlijk andere projecten opgepakt worden om klimaatverandering tegen te gaan.

Regionale samenwerking

Voor het uitvoeren van de energietransitie is Nederland in 31 regio’s verdeeld. In elk van deze regio’s is in 2021 een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. In deze strategie worden onder meer afspraken gemaakt over duurzame opwek van energie door middel van zon en wind. In Hart van Brabant is hier nog een schepje bovenop gedaan en is de REKS opgesteld, een Regionale Energie en Klimaat Strategie. Hierbij worden ook plannen gemaakt voor klimaatadaptatie, zo bereiden we ons voor op de risico’s van het veranderende klimaat en kunnen we de omgeving hierop aanpassen.

Nog veel onduidelijk

In het afgelopen jaar heeft Tilburg het voortouw genomen om de plannen van het Publiek Ontwikkelbedrijf en het Regionaal Klimaatfonds verder uit te werken. In december 2022 behandelde de gemeenteraad van Dongen het deelnamebesluit. Voor ons waren er echter nog wel veel vragen over de risico’s en onduidelijkheden rondom de plannen. Zo ontbreken concrete projecten, grond voor deze projecten en de mogelijkheid om ze aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Volledige planrisico

Daarnaast lopen we als deelnemende gemeenten ook het volledige planrisico. Dat betekent dat als projecten onverhoopt niet doorgaan, dit ten koste gaat van het ontwikkelbedrijf en dus onze inleg. Bovendien kiest de gemeente Hilvarenbeek er nu voor op de pauzeknop te drukken en eerst de haalbaarheid van projecten op hun grondgebied te onderzoeken. En ook in Goirle wordt de keuze voor windmolens uitgesteld tot er dit jaar nieuwe landelijke regels komen.

Aan de slag, maar wel onder voorwaarden

Voor ons voldoende reden om voorwaarden te stellen aan het inleggen van ruim 700.000 euro aan gemeenschapsgeld. Het belangrijkste punt was dat we commitment van alle deelnemende gemeenten wilden voor de uitvoering van de plannen voordat we daadwerkelijk geld zouden inleggen. Helaas heeft ons voorstel het niet gehaald. Wel kregen we de toezegging van de wethouder dat hij onze wensen rondom monitoring van het Publiek Ontwikkelbedrijf mee zou nemen naar de regio.

Wachten is geen optie

Omdat we als gemeente voor een enorm grote opgave staan op het gebied van de energietransitie en de klimaatadaptatie, is het opzetten van een Publiek Ontwikkelbedrijf en een Klimaatfonds voor nu de juiste weg. Graag hadden wij meer waarborgen ingebouwd, maar daar was geen meerderheid voor in de Dongense gemeenteraad. De komende jaren moeten het ontwikkelbedrijf en het klimaatfonds hun meerwaarde gaan bewijzen. Onze fractie zal vanuit haar controlerende taak de ontwikkelingen nauwgezet volgen