Komt de nieuwe N629 er nu wel of niet?

‘Niemand weet hoe het verder moet met de N629’ kopte BN de Stem op maandag 15 september 2023. In september 2018, nu ruim 5 jaar geleden, heeft de Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe N629 vastgesteld. En er gebeurt helemaal niets!

Het project zit muurvast.

In februari riepen het CDA, de VPD en de VVD nog optimistisch op tot een ‘snelle schop in de grond’ , maar dit is geen realistisch scenario. Het project zit muurvast. En als er niets gebeurt, dan zijn er veel gedupeerden: de weggebruikers, de natuur in de omgeving, de bewoners van de Heistraat en de bedrijven in de omgeving. Niemand weet wat er nu precies gaat gebeuren. Eén ding is zeker; een snelle start van welke oplossing dan ook is niet in zicht. En dat moet veranderen.

We leven in een nieuwe werkelijkheid sinds 2018


Laten we even optellen wat er ondertussen veranderd is sinds 2018; wetgeving is verder aangescherpt, het budget (van 30 miljoen) is door inflatie een stuk minder waard geworden, verkeersdruk is niet verder afgenomen. De vraag is of je halsstarrig vast moet houden aan een besluit van vijf jaar geleden, of dat je sneller en praktischer toe moet naar alternatieve oplossingen, die op minder problemen stuiten. Als we daarvoor de handen ineenslaan, moet dat toch mogelijk zijn.

Zoeken naar nieuwe oplossingen

Wij zijn van mening dat we moeten zoeken naar nieuwe oplossingen. Naar mogelijkheden om wel een snelfietsroute aan te leggen en de mogelijkheden om het openbaar vervoer te verbeteren. We willen een oplossing waar de bewoners van de Heistraat een gezonder en veiliger leven door kunnen leiden. Wie toch afhankelijk is van de auto, moet de A27 soepeler en veiliger kunnen bereiken, dat helpt ook de bedrijvigheid in de omgeving van Dongen.

Moties in ieder geval uitvoeren

De natuur rondom de N629 kan worden verbeterd, waardoor het hele gebied minder kwetsbaar wordt. Met de variant die indertijd is aangenomen, zijn er ook moties aangenomen die tegelijkertijd moesten worden uitgevoerd. Over die moties horen we nu ook niets. Een motie gaat over het versterken van het Natuurnetwerk rondom de N629 en de andere over het herinrichten van de N629 om de leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners van de Heistraat te verbeteren. Wij pleiten ervoor om deze moties in ieder geval wel uit te voeren.

Wachten of doorfietsen?

Wachten of doorfietsen?
D66 kan zich neerleggen bij een genomen besluit dat democratisch tot stand is gekomen. Maar als dat besluit vervolgens meer dan 5 jaar later nog geen uitvoering krijgt (en dat de eerstkomende jaren ook niet gaat krijgen), ontstaat een nieuwe situatie. Dan moet je misschien een keer je knopen tellen en beslissen dat je het gereserveerde geld beter nu kunt gaan besteden aan slimme, nieuwe oplossingen. Het zou getuigen van een echte nieuwe bestuurscultuur als we dat voor elkaar krijgen. Dan fietsen en rijden we binnen nu en een paar jaar sneller en in een groene en veilige omgeving naar Oosterhout.