Kinderen en ouders de dupe

De bouw van het nieuwe IKC Heilig Hart is onnodig vertraagd. Dat blijkt wel nu dat het groter bouwen van IKC Heilig Hart ineens wél kan. Eind vorig jaar gaf schoolbestuur Initia aan dat het IKC Heilig Hart voor een groter aantal leerlingen moest worden gebouwd, dan aanvankelijk door de gemeente werd gedacht. De wethouder zette echter haar hakken in het zand. IKC Heilig Hart werd gebouwd voor 407 leerlingen, niet meer en niet minder.

Geen winst behaald

Nu blijkt dat Initia gelijk had en dat IKC Heilig Hart inderdaad groter zou moeten worden. Het hele proces, inclusief nodige ‘mediation’ heeft hierdoor bijna een jaar langer geduurd dan nodig. De wethouder geeft aan blij te zijn met de uitkomsten van haar bemiddeling, maar er is geen winst behaald in een jaar tijd.
Sterker nog: ouders en kinderen zijn de dupe van de opgelopen vertraging. Daarom dienden we met de VVD en de OVD een motie van wantrouwen in tegen wethouder Kunst.

Leerlingenprognoses

Leerlingenprognoses bepalen hoe groot een school mag worden
In Dongen hebben we nieuwbouw voor basisscholen nodig. Voor de Anspachschool, Heilig Hartschool, de Biezenkring en IKC ’s Gravenmoer moet er worden gebouwd omdat deze gebouwen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Voor de bouw van scholen is de gemeente verantwoordelijk. Dat zijn grote uitgaven voor een gemeente, maar zeer noodzakelijk voor goed onderwijs aan onze kinderen. Om te bepalen hoe groot een school moet worden, wordt gekeken hoeveel leerlingen een school verwacht te krijgen de komende jaren. Zo voorkomen we onnodig te grote of te klein gebouwde scholen. Deze zogeheten leerlingenprognoses zijn onderzocht door een extern bureau, in combinatie met cijfers over hoeveel kinderen er geboren worden.

Ieder kind in de eigen wijk naar school

De gemeente vindt het belangrijk dat leerlingen in hun eigen wijk naar school gaan. En daar wrong voor de Heilig Hartschool de schoen. Want zij zagen namelijk veel meer leerlingen uit de wijk de Beljaart naar school komen dan aanvankelijk door de gemeente was ingeschat. De nieuwe IKC Heilig Hart, waarvan de grootte was gebaseerd op oude leerlingenprognoses, zou hierdoor te klein worden. Met als gevolg dat kinderen die vlakbij de school wonen niet naar IKC Heilig Hart zouden kunnen in verband met een leerlingenstop. Daarom trok Stichting Initia vorig jaar bij de gemeente aan de bel, maar zonder resultaat. De wethouder hield vast aan het eerder afgesproken leerlingenaantal: de beruchte 407. Hierop zocht Initia de media en de raad, en dat leidde tot een verhit debat eind vorig jaar.

Verdriet en paniek om niks

Een verhit debat met een starre wethouder en een raadszaal vol teleurgestelde ouders. En nu blijkt dat dat debat eigenlijk voor niets is geweest. Want na vele maanden uitstel zijn op 13 september eindelijk de nieuwe leerlingenprognoses vastgesteld. Uit deze prognoses blijkt dat Stichting Initia gelijk had. De toestroom van leerlingen naar de Heilig Hartschool (en toekomstig IKC Heilig Hart) is inderdaad groter dan verwacht. En dus wordt, bijna een jaar later, toch gekozen om IKC Heilig Hart groter te bouwen. Ondertussen heeft de bouw van de school stil gelegen, zijn ouders en kinderen in onzekerheid gebracht en duurt het langer voordat de nieuwe school in gebruik kan worden genomen. Nog los van het feit dat bouwen alsmaar duurder wordt en het daarmee waarschijnlijk is dat de kosten inmiddels ook zijn opgelopen.