Joeri blikt terug op het 1e politieke jaar

Na één jaar gemeenteraad geven wij graag een inkijkje in hoe onze raadsleden het eerste jaar hebben ervaren, wat er is bereikt en wat de ambities zijn. Dit keer is Joeri de Jong aan de beurt!

Hoe is het om in de raad te zitten?

Voor mij is het de tweede periode in de gemeenteraad van Dongen. Daarnaast loop ik al een tijdje mee in de Dongense politiek. Ondanks dat ik de dossiers en gebruiken van de gemeenteraad ken, is de nieuwe gemeenteraad toch een frisse start. Meer dan de helft van de raadsleden zijn nieuw sinds de verkiezingen vorig jaar, dat geeft een andere dynamiek. De verkiezingswinst gaf mij het vertrouwen dat we als D66 en ik als raadslid met de goede dingen bezig zijn.
Ook in onze fractie is veel veranderd. Gitta en Ulaş zijn nieuw in de politiek en binnen de partij. Dat betekent dat ik naast het voorbereiden van mijn eigen stukken hen help om wegwijs te worden in de Dongense politiek. Ik ben trots op hoe zij zich in het afgelopen jaar hebben ontwikkeld.


Waar ben je trots op?


Het meest trots ben ik op de commissie Democratische Vernieuwing en de stappen die we daarmee zetten. We werken samen in een goede sfeer aan een gezamenlijk doel. De wens om de inwoner meer te betrekken bij gemeentelijke besluitvorming en het versterken van de gemeenteraad als hoogste orgaan in onze gemeente gaan mij na aan het hart. We hebben de eerste stapjes gezet met het organiseren van een avond over Democratische Vernieuwing in de Cammeleur, ik kijk uit naar het vervolg.
Daarnaast heb ik me in de gemeenteraad hard gemaakt voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven, daarom wordt in kaart gebracht wat nodig is om als gemeente onze gebouwen te verduurzamen. Dit is één van de stappen in de energietransitie zodat we in 2050 een klimaat neutrale gemeente zijn.
Als laatste ben ik heel blij met de benoeming tot ‘Raadslid van het Jaar 2022’ door de Restzetel. Het is een extra waardering voor het werk wat ik doe. De trofee heeft een mooi plekje gekregen op het bureau in mijn werkkamer. Ik doe dit natuurlijk niet alleen; er staat een hele fractie achter en naast mij, zowel in als buiten de raad.

Wat wil je nog bereiken?

Wat wil je nog bereiken?
Toen we deze periode begonnen hebben we als raadsleden tijdens een heidag allemaal een ideaal opgeschreven. Op mijn kaartje schreef ik toen: “De gemeente Dongen en haar inwoners werken samen voortdurend aan een groenere en duurzamere gemeente.”. We hebben daarin nog veel stappen te zetten. De komende tijd zullen we werk moeten maken van de energietransitie. De eerste plannen liggen nu op tafel en ik wil werken aan een energietransitie waarin alle Dongenaren, ieder op hun eigen manier, mee kunnen doen en waarbij rechtvaardigheid voorop staat.