Energietoeslag wordt alsnog eerder uitgekeerd!

Op woensdag 23 maart kreeg de gemeenteraad goed nieuws. Het college had eindelijk besloten om voor eind mei alvast 500 euro energietoeslag over te maken aan inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Later in het jaar volgt dan de rest van de energietoeslag, waarschijnlijk nog 800 euro.

Hoe eerder, hoe beter

D66 Dongen en de OVD zijn hier heel blij mee. De afgelopen maanden vroegen wij samen al meerdere keren aandacht voor dit onderwerp. Wij wilden namelijk heel graag dat inwoners juist in de eerste 3 winter maanden van het jaar het eerste deel van het geld kregen. Zodat niemand in de kou hoefde te zitten. Ons motto was dan ook: hoe eerder de eerste 500 euro over gemaakt wordt, hoe beter! En omdat andere gemeentes dit ook al deden en de regering heel duidelijk had aangegeven dat dit mogelijk was en zelfs het geld al naar Dongen had overgemaakt, begrepen wij niet waarop ons college wachtte.

Motie van treurnis

Hun argument dat de wettelijke basis hiervoor ontbrak klopte namelijk niet en een andere reden gaven ze niet. Vandaar dat wij en de OVD samen begin februari een motie van treurnis indienden, met als opdracht aan het college om alsnog zo snel mogelijk tot uitbetaling over te gaan. Deze motie haalde helaas geen meerderheid, omdat de VPD, het CDA en de VVD hem niet steunden. Het is dan ook heel fijn voor onze inwoners dat het college 1,5 maand later alsnog van gedachten is veranderd.

Ook 600 euro voor inwoners met een inkomen tussen de 120% en 140% van het sociaal minimum

Bovendien is er niet alleen voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum goed nieuws. Ook inwoners met een inkomen tussen de 120% en 140% van het sociaal minimum krijgen van de gemeente een eenmalige energiebijdrage van 600 euro. Dit geld wordt betaald vanuit het steunfonds dat de gemeente heeft ingesteld. D66 Dongen en de OVD hopen dat hiermee ook inwoners die vorig jaar net een paar tientjes aan inkomen te veel hadden om in aanmerking te komen voor de energietoeslag geholpen kunnen worden. Inwoners moeten deze bijdrage zelf nog wel aanvragen via de website van de gemeente Dongen. Dit kan vanaf 3 april.
Al met al goede ontwikkelingen, waarmee wij en de OVD blij zijn.

D66 Dongen en de OVD hopen dat hiermee ook inwoners die vorig jaar net een paar tientjes aan inkomen te veel hadden om in aanmerking te komen voor de energietoeslag geholpen kunnen worden. Inwoners moeten deze bijdrage zelf nog wel aanvragen via de website van de gemeente Dongen. Dit kan vanaf 3 april.
Al met al goede ontwikkelingen, waarmee wij en de OVD blij zijn.