De nieuwe N629: kan die eigenlijk wel aangelegd worden?

De nieuwe N629: kan die eigenlijk wel aangelegd worden? En wanneer dan?
In 2018 heeft de Provinciale Staten het besluit genomen dat de N629 tussen Oosterhout en Dongen er moest komen. Deze nieuwe weg zou zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en zou veiliger zijn. Inmiddels zijn we ruim 4 jaar verder, is de wereld behoorlijk veranderd en heeft de gemeenteraad van Dongen nog geen enkel idee wanneer er met de aanleg van de weg gestart wordt, laat staan wanneer de N629 af zal zijn. Terwijl de aanleg ervan enorm ingrijpend is voor het gebied, zowel voor mens als voor natuur.

Motie D66 Dongen en OVD

Daarom hebben de OVD en D66 Dongen tijdens de raadsvergadering van 9 februari samen een motie over de N629 ingediend. Met deze motie riepen wij het college op om met hun collega’s in de provincie het gesprek over de N629 aan te gaan. Wij willen namelijk op korte termijn duidelijkheid van de provincie over een aantal zaken. Want kan de N629 überhaupt wel aangelegd worden?

Gevolgen nieuwe stikstofregels en prijsstijgingen

Ten eerste willen we weten wat de gevolgen van de nieuwe stikstofregels en de extreme stijging van de bouwkosten zijn voor de aanleg van de N629. We weten dat de bouw hierdoor vertraging zal oplopen, maar hebben geen idee hoe groot deze vertraging is. Gaat het hierbij om maanden of jaren? Bovendien zal de nieuwe weg door de forse stijging van de bouwkosten heel veel extra geld gaan kosten. Kunnen we dat wel betalen? Daarom vroegen we ons college om samen met de collega’s in de provincie te kijken of een heroverweging van het besluit rondom de N629 Oosterhout-Dongen misschien slim is. Er zijn namelijk ook alternatieve oplossingen die mogelijk makkelijker (en sneller) uitvoerbaar zijn, minder kosten en tegelijkertijd de verkeersdrukte verminderen en de veiligheid verbeteren. Zodat de N629 sneller veiliger wordt.

Natuur en herinrichting Heistraat

En hoe staat het eigenlijk met de afspraak om de natuur in het gebied te verstevigen en de Heistraat anders in te richten zodat deze veiliger wordt? Bij de vaststelling van het besluit over de N629 in 2018 hebben de Provinciale Staten namelijk een tweetal moties aangenomen. De ene motie riep op om het Natuurnetwerk ter plaatse van de N629 uit te breiden en daarmee de natuur in het gebied in zijn geheel te versterken. De tweede motie riep het college van Gedeputeerde Staten op om samen met de gemeenten Oosterhout en Dongen plannen te maken voor de herinrichting van de Heistraat, zodat deze veiliger en leefbaarder zou worden. Over de uitvoering van beide moties hebben wij als gemeenteraad sinds 2018 nooit duidelijkheid gekregen. Terwijl dit wel twee heel belangrijke punten zijn, zowel voor de natuur als ook voor de weggebruikers van de Heistraat. Voor D66 Dongen en de OVD dan ook reden om met onze motie het college op te roepen om hier eens goed met de Provincie over te praten en met een duidelijk uitvoeringsplan met bijbehorende tijdsplanning naar de gemeenteraad terug te komen.

Motie weggestemd

Helaas, onze motie kon niet rekenen op een steun van de meerderheid van de gemeenteraad. Zowel de Volkspartij Dongen, als het CDA en de VVD stemden tegen de motie. Zij zijn van mening dat er geen enkele reden is om te twijfelen over de uitvoerbaarheid van de gekozen variant voor de N629 en spraken de verwachting uit dat er op korte termijn met de aanleg van de weg kan worden begonnen. Wij vinden dit niet realistisch, maar kunnen nu helaas alleen maar afwachten. Wat ons betreft blijft een alternatieve variant altijd bespreekbaar!

Jan Kennekens OVD
Ulaş Köse D66